Hengellinen matkakumppanuus ja työhyvinvointi

Takaisin

(3 op)

Kirkon työntekijä kohtaa muuttuvaa hengellisyyttä seurakuntatyössä. Hengellisen matkakumppanuuden ja työhyvinvoinnin koulutuksen osallistuja tutkii omaa hengellisyyttään ja löytää välineitä hengellisen elämänsä, työhyvinvointinsa ja työntekijäidentiteettinsä tueksi. Koulutus tuottaa myös osaamista toimia seurakuntatyössä hengellisenä matkakumppanina.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Usko ja spiritualiteetti, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Ennakkopäivä, etänä: 25.2.2025 ja Rokuan leirikeskus 2.-4.9.2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen Oulun hiippakunnan kalenterin kautta, missä viimeisin ajankohtainen tieto koulutuksesta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa tarkastella omaa hengellisyyttään ja rukouselämäänsä kirkon ja ekumeenisen perinteen kautta
  • tunnistaa työhyvinvoinnille keskeisiä tekijöitä omassa työntekijäroolissaan
  • ymmärtää syvemmin oman työidentiteetin kytkeytymisen jumalanpalveluselämään
  • osaa soveltaa omassa elämässään ja työssään hengellisen matkakumppanuuden periaatteita sekä Raamatun tekstejä
  • perehtyy Sydänrukoukseen ja rukoilevaan raamatunlukemiseen

Lisätietoja: Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta. Työskentely rakentuu ennakkowebinaarista (yksi päivä), retriittijaksosta, pienryhmätapaamisista verkossa ja päätöswebinaarista. Kukin pienryhmä tuottaa esseen ryhmätyöskentelyn myötä syntyneistä havainnoista hengellisen matkakumppanuuden olemuksesta. Lisäksi: Vuonna 2026 mahdollisuus osallistua Santiago de Compostela – pyhiinvaellusopintomatkalle Espanjassa Kirjallisuus: Koulutuksessa perehdytään hengellisen ohjauksen kirjallisuuteen.
Osallistumismaksu: 50 euroa
Täysihoito: Rokuan jaksolla 2.-4.9.2025 on 150 euroa. Jos et yövy niin hinta on 90 euroa (sisältää ruuat). Jos tarvitset majoituksen jo edellisenä iltana niin hintaan lisätään 38 euroa, mikä sisältää iltapalan ja aamupalan.
Muut kustannukset: Rokuan lähijakson matkakustannuksista jokainen vastaa itse. Santiago de Compostela –pyhiinvaellusopintomatkan kustannukset selviävät myöhemmin.
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Hiljaisuuden Ystävät ry ja Step-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20240510105455KO001884