Hengellisen ohjauksen koulutus 2021-2023

Takaisin

(10 op)

Hengellisen ohjauksen koulutus on tarkoitettu kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille. Osallistuja tutkii omaa hengellisyyttään sekä kehittää osaamistaan hengellisenä ohjaajana kirkon pitkän hengellisen ohjauksen tradition valossa. Koulutus nousee ignatiaaniselta pohjalta.​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Toteutuu kolmessa jaksossa; yhteiset tapaamiset 27.-30.9.2021, 4.2. & 18.11.2022, 6.-9.2.2023. Koulutuspaikat varmistuvat myöhemmin.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– tuntee hengellisen ohjauksen käytänteitä ja osaa soveltaa niitä työhönsä
– osaa toimia hengellisenä ohjaajana
– osaa toteuttaa hengellistä ohjausta ryhmässä ja tukea kristittynä kasvamista
Lisätietoja:

Koulutuksessa osallistuja harjoittaa hengellistä elämää, saa valmiuksia ohjaamisen käytänteisiin sekä toteuttaa hengellistä ohjausta omassa kontekstissaan. Tavoitteena on, että hän tunnistaa oman hengellisen ohjaajuutensa ja löytää oman kasvusuuntansa. Koulutus nousee ignatiaaniselta pohjalta ja siihen sisältyy kirjallisuuteen tutustumista.

Koulutus koostuu kolmesta jaksosta, jotka ajoittuvat kolmelle kalenterivuodelle. A-jaksoon kuuluu neljän päivän koulutusretriitti, joka koostuu opetussessioista, omasta sekä ryhmän yhteisestä hartauselämästä sekä hiljaisuudesta. A-jakson koulutusretriitti toteutetaan 20.-23.9.2021.

B-jakso koostuu aloitus- ja päätöspäivistä sekä pienryhmätapaamisista näiden välillä ja oman ryhmän vetämisestä. Kolmen hengen pienryhmät pyritään kokoamaan paikallisesti samalta suunnalta tulevista osanottajista, jonka ohella pienryhmät voivat kokoontua tarvittaessa myös verkon välityksellä.

C-jaksoon kuuluu neljän päivän koulutusretriitti.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Kokonaishinta 1500€ jakaantuu kolmelle vuodelle: 600€/2021, 300€/2022, 600€/2023 tai jäsenalennushinta 1200 € Hiljaisuuden Ystävien jäsenille ja jäsenyhteisöjen työntekijöille 500€/2021, 200€/2022, 500€/2023.
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Tiedustelut sisältö: Mika K T Pajunen, toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Helsingin srky