Hengellisen ohjauksen koulutus

Takaisin

(10 op)

​Koulutuksessa osallistuja harjoittaa hengellistä elämää, saa valmiuksia ohjaamisen käytänteisiin sekä toteuttaa hengellistä ohjausta omassa kontekstissaan. Tavoitteena on, että hän tunnistaa oman hengellisen ohjaajuutensa ja löytää oman kasvusuuntansa. Koulutus nousee ignatiaanisen perinteen pohjalta ja siihen sisältyy kirjallisuuteen tutustumista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Muut, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. Jakso 4.-7.10.2022; paikka avoin, 2. jakso 3.2.2023, 17.11.2023; 3. jakso 5.-8.2.2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tutkii omaa hengellisyyttään.
  • perehtyy ignatiaanisen hengellisen ohjauksen perinteeseen.
  • kehittää osaamistaan hengellisenä ohjaajana kirkon pitkän hengellisen ohjauksen tradition valossa.
  • osaa soveltaa laaja-alaisesti hengellisen ohjauksen menetelmiä sielunhoidossa, opetuksessa ja mentoroinnissa.

Lisätietoja: ​Koulutus koostuu kolmesta jaksosta, jotka ajoittuvat kolmelle kalenterivuodelle:

A-jaksoon kuuluu neljän päivän koulutusretriitti, joka koostuu opetussessioista, omasta sekä ryhmän yhteisestä hartauselämästä sekä hiljaisuudesta. A-jakson koulutusretriitti toteutetaan 26.-29.9.2022.

B-jakso koostuu aloitus- ja päätöspäivistä sekä pienryhmätapaamisista näiden välillä ja oman ryhmän vetämisestä. Kolmen hengen pienryhmät pyritään kokoamaan paikallisesti samalta suunnalta tulevista osanottajista, jonka ohella pienryhmät voivat kokoontua tarvittaessa myös verkon välityksellä. Aloitus- ja päätöspäivä on mahdollista toteuttaa hybridimallilla kasvokkain ja etänä.

C-jaksoon kuuluu neljän päivän koulutusretriitti.

Opiskelu sisältää perehtymistä hengellisen ohjauksen kirjallisuuteen, käytännön harjoittelua hengellisenä ohjaajana sekä ohjauskokemuksen reflektointia.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 335 €/jakso.
Täysihoito: 245 €/jakso (v. 2022 ja 2024) Oikeus muutoksiin pidätetään.
Muut kustannukset: Jakson 2 lähipäivien 3.2. ja 17.11.2023 ruokailuista osallistuja huolehtii itse.
Kustannusten lisätiedot: Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat kokonaishinnastsa 10 %:n alennuksen. Laskutus kolmessa erässä, 2022: 580 €; 2023: 335 € ja 2024: 580 €.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Tiedustelut sisältö: Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/mita-hengellinen-ohjaus/
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Helsingin seurakuntayhtymä