Hengellisen ohjauksen perusteet

Takaisin

(6 op)

​Kristillisen spiritualiteetin koulutus, joka perehdyttää hengellisen ohjauksen perinteeseen ja menetelmiin. Koulutus antaa välineitä syventää omaa hengellistä elämää sekä toimia hengellisenä ohjaajana ja matkakumppanina kristillisen hengellisen ohjauksen ja pastoraalispsykologian viitekehyksessä omassa työssä ja elämänpiirissä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Elämänvaiheet ja hyvinvointi, Sielunhoito, Usko ja spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Muut
Aika ja paikka: A) Webinaarit (á 3 tuntia): 16.1., 13.2., 20.3., 10.4., 11.9., 9.10., 13.11.2025, B) Retriittijakso – Ora et Labora: 1: 2.–4.5.2025. Retriittijakso II: Hengellisten harjoitusten retriitti ja kurssin päätös 5.–7.12.2025, Poitsilan kartano ( Hamina).
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmän maksimikoko 18 osallistujaa. Koulutukseen hakeminen edellyttää osallistumista yhteen hiljaisuuden retriittiin tai vaihtoehtoisesti hengellisessä ohjauksessa olemista.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee hengellisen ohjauksen terminologiaa, historiaa ja eettisiä periaatteita.
  • tutkii ja harjoittaa omaa hengellisyyttään sekä osaa soveltaa sanattoman rukouksen ja rukoilevan raamatunlukemisen menetelmiä omassa elämässään.
  • tunnistaa hengellisten kysymysten yhteyden ihmisen psyykkiseen kokemukseen ja elämänhistoriaan.
  • tuntee hengellisen ohjauksen ja hengellisten harjoitusten menetelmiä ja osaa soveltaa niitä laajasti seurakuntatyössä.
  • osaa kehittää osaamistaan hengellisenä ohjaajana kirkon hengellisen ohjauksen traditioiden viitekehyksissä.
  • osaa soveltaa hengellisen ohjauksen menetelmiä sielunhoidossa, hoivatyössä, opetuksessa ja mentoroinnissa.

Lisätietoja:

Hengellisen ohjauksen perusteet on suunnattu erityisesti heille, jotka työssään, esimerkiksi seurakunta-, terapia- ja hoivatyössä tai muussa elämänpiirissä tarvitsevat hengellisen elämän kysymysten kohtaamisen taitoa tämän ajan kontekstissa.

Koulutus integroi erilaisia hengellisen ohjauksen perinteitä ja sisältää ohjattua harjoittelua. Lisäksi perehdytään hengellisen ohjauksen kirjallisuuteen.

Pastoraalipsykologian osuudesta vastaa TT, FT, psykoterapeutti Jouko Kiiski.

Osallistuja etsii opintojen aloitusjaksolla yhden hengellisen ohjattavan ja saa työnohjauksellista tukea kokeneemmalta hengelliseltä ohjaajalta.

Syyskaudella osallistuja harjoittelee hengellistä ohjausta ryhmässä. Hän saa työnohjauksellista tukea omalta omalta ohjaajaltaan sekä vertaispienryhmältään.

Hengellisen ohjauksen kirjallisuutta (erillisen kirjaluettelon mukaan) reflektoidaan opintovuoden aikana oman vertaispienryhmän tapaamisissa. Vertaisryhmät voivat kokoontua joko verkossa tai kasvokkain.

Retriittijakosjen ja webinaarien laajuus on yhteensä 3 op. Oma harjoittelu yksilöohjaajana keväällä sekä ja ryhmänohjaajana syksyllä, sekä harjoitteluun liittyvät ohjaus- ja pienryhmätapaamiset ovat laajuudeltaan yhteensä 2 op. Kirjallisuuteen perehtyminen sekä omassa pienryhmässä ja kirjallisesti tapahtuva reflektio on laajuudeltaan 1 op.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 550 €
Täysihoito: 230 €/retriittijakso (1hh, talon liinavaattein).
Kustannusten lisätiedot: Laskutus kahdessa erässä. Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäsenet ja yhteisöjäsenten työntekijät saavat osallistumismaksusta -5 %:n alennuksen.
Tiedustelut kustannuksista: Susanna Erätuli, susanna.eratuli@hiljaisuudenystavat.fi, 0500 500520
Tiedustelut sisältö: Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, p. 0400 555 117
Linkki kotisivulle: http://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20240501101145KO001756