Hengellisen ohjauksen välineitä seurakuntatyöhön

Takaisin

(3 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: ohjaustoiminta, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 11.-13.3. Sinapin leirikeskus, (Sinapintie 74, 20960 Turku) ja 30.9.-1.10.2020 Riuttarannan leirikeskus, (Moksintie 365, 03400 Vihti)

Ilmoittautuminen viimeistään: 24.1.2020
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostitse: ilmo.espoo@evl.fi.

Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä, sähköpostiosoite, ruokavaliotiedot ja laskutusosoite, jos se on muu kuin seurakunnan Kipa-osoite.

Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa: käyttää hengellisen ohjauksen menetelmiä työssään, toimia hengellisenä ohjaajana, toteuttaa hengellistä ohjausta ryhmässä ja tukea seurakuntalaisen kasvamista kristittynä.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 400 €
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Tiedustelut: Kati Pirttimaa (Espoo) ja Timo Helenius (Turun arkkihiippakunta) kati.pirttima[at]evl.fi ja timo.helenius[at]evl.fi
Toteuttaja: Espoon hiippakunta
Yhteistyökumppani: Turun arkkihiippakunta