Henkilöstöhallinnon ja -johtamisen perusteet. Rekrytoinnista Yt-menettelyyn.

Takaisin

(1 op)

Koulutuksessa perehdytään henkilöstösuunnitteluun, yt-menettelyprosessiin ja palvelussuhteen elinkaareen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään kirkkolain ja –järjestyksen vaatimiin ohje- ja muihin sääntöihin. Koulutuksessa käsitellään myös ennakkoon lähetettyjä kysymyksiä.

Kouluttajina toimivat lakimies Timo von Boehm (Kirkon työmarkkinaosasto), talousjohtaja Pasi Mäkelä (Kajaanin ev.lut.srk) ja kouluttaja Minna Rikkinen (Kirkon koulutuskeskus)

Koulutusrakenne: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: henkilöstöhallinto, johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, talous ja hallinto
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, talouden ja hallinnon työntekijät
Aika ja paikka: 26.-27.9.2019 Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpääntie 640 S
Sähköposti ja puhelin: ulla.pyykko@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt, mutta koulutuksessa on tilaa, voit ilmoittautua
Osaamistavoitteet: Osallistuja:

-tuntee henkilöstösuunnittelun keskeiset periaatteet

-tuntee yt-menettelyprosessin

-tuntee työnantajan velvollisuudet ja oikeudet palvelussuhteen elinkaaressa

-tuntee kirkkolain ja –järjestyksen edellyttämät seurakunnassa tarvittavat johto- ja ohjesäännöt

-osaa hyödyntää mallijohto- ja ohjesäännöt omassa työssään.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 130 €
Täysihoito: 118 €
Muut kustannukset: Matkakulut
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 43 €

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Minna Rikkinen minna.rikkinen@evl.fi 0406881534
Lisätietoja: Koulutukseen osallistujia pyydetään perehtymään etukäteen seuraaviin: 1) Kirkon YT-sopimus (KirVESTES liite 10), 2) KL 6:9-19 § sekä 6:35-60 § ja 3) Työsopimuslaista (erityisesti KL:n säännöksiin vertailemalla) a. Luku 1 kokonaan, b. Luku 2:1-6 § ja c. 6-9 luvut kokonaan.

Tämä on uusi koulutus, joka on rakennettu yhdistämällä aiemmin koulutuskalenterissa tarjolla olleet koulutukset: 20.-21.5. Talouspäällikön roolin talouden ja toiminnan suunnittelun johtajana, 26.-27.9. Yt-menettely ja muut henkilöstöjohtamisen työkalut ja 9.-10.12. Ohjeet ja säännöt seurakunnassa. Nämä koulutukset on peruutettu vähäisen ilmoittautumisen johdosta. Syyskuun ja joulukuun koulutusten sisällöt on yhdistetty, ja koulutus toteutetaan 26.-27.9. Talousarviokoulutusta tarjotaan v. 2019 aikana eri hpk:ien alueella, ks. tarkemmin http://evl.mailpv.net/archive/show/2861543.

Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Kirkon työmarkkinaosasto