Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

Takaisin

(50 osp)

Henkilöstön osaamisen johtamisella luodaan edellytykset kestävälle toiminnalle ja hyvinvoivalle työyhteisölle.

Tässä koulutuksessa opit johtamista, joka kannustaa avoimuuteen ja yhteistyöhön, jonka myötä henkilöstösi työtyytyväisyys ja osaaminen kehittyvät muuttuvan toimintaympäristön mukana. Koulutus tarjoaa sinulle ajantasaista tietoa henkilöstön osaamisen johtamisesta, työlainsäädännöstä ja hyvistä käytänteistä, joilla pystyt vaikuttamaan työhyvinvointiin ja työilmapiirin myönteiseen kehittymiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 9.3.2022, 20.4.2022 ja 18.5.2022. Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.2.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa

  • suunnitella henkilöstön rakennetta ja tehtävänkuvia strategisten tavoitteiden mukaisesti
  • ennakoida tulevia osaamistarpeita
  • kehittää henkilöstökäytäntöjä ja menettelyjä mm. kannustamiseen ja muutoksiin liittyen
  • ymmärtää johtamisen mahdollisuudet ja vaikutukset työhyvinvointiin, motivaatioon ja itseohjautuvuuteen

Lisätietoja: ​Tässä koulutuksessa suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Henkilöstön ja osaamisen johtaminen -tutkinnon osa. Voit myöhemmin laajentaa koulutustasi koko johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon, joka tarjoaa mahdollisuuden päivittää omia tietoja ja taitojaan sekä näyttää ja dokumentein osoittaa omaa johtamisosaamistaan. Koko tutkinto on 180 osaamispistettä. Tutkinnon osan suorittamisessa hankitaan osaamista koulutuspäivissä (3 pv) ja etäopiskeluna, joiden kautta saatu osaaminen osoitetaan omassa työssä näytöissä ja arvioinnissa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 50 € oppisopimuskoulutuksena, muille 200 €
Tiedustelut kustannuksista: Koulutuspäällikkö Carita Sirkka, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi, p. 044 7124994
Tiedustelut sisältö: Vastuuopettaja Tuulikki Harju-Hytönen Tuulikki.Harju-Hytonen@seurakuntaopisto.fi p. 040 5296615
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Aineistoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
Toteuttaja: STEP-koulutus