Henkisen huollon (Hehu) koulutuspäivä

Takaisin

(0,25 op)

Kun kriii koskettaa uhria, omaista ja auttajaa

Koulutusrakenne: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 21.2.2019 Suvannon kappeli, Renssulantie 12, 84100 Ylivieska
Ilmoittautuminen viimeistään: 7.2.2019
Osaamistavoitteet: Osallistuja syventää tietoa kriisityöstä, surusta, henkisestä huollosta ja vahvistaa valmiuksia Hehu-ryhmässä toimimiseen.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 30€ (sis. ruoka ja kahvi)
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut: Mirva Kuikka mirva.kuikka@evl.fi
Lisätietoja: Kouluttajana mm. Anneli Wallgren, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaaja
Linkki kotisivulle: http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppani: Porvoon hiippakunta, HeHu-Keski-Pohjanmaa