Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja –valmennus

Takaisin

(10 op)

​Koulutus peruutettu.
​​Tämä hengellisen ohjauksen koulutus mahdollistaa omaa henkistä ja hengellistä kasvua sekä herkkyyttä. Koulutuksen pohjana oleva ignatiaaninen hengellisyys on kristillisen perinteen dynaaminen läsnäolon tapa, joka tarjoaa sisäistä herkkyyttä tunnistaa ja tuntea paremmin sitä maailmaa jota arkisessa elämässä kohtaamme.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Uudet työntekijät, Muut
Aika ja paikka: Elokuussa 2023 joka toinen tiistai klo 17-20 Seurakuntien talolla (Kolmas linja 22b) tai etänä; huhtikuussa lauantaina 2024 seminaaripäivä Helsingissä, 3 pv:n kestävä retriitti 2024 viikolla 24 Valamon luostarissa. Aikataulut täsmentyy syksyllä 2022.
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija tuntee Ignatiaanisen hengellisen ohjauksen ajattelua, periaatteita ja käytäntöjä sekä osaa ohjata niitä soveltaen.
Lisätietoja: ​​Valmennus on vuoden kestävä kokonaisuus, jonka aikana tulemme tekemään paljon töitä itsemme kanssa, koska se on kaiken perustana toisten ohjaamiselle. Tulee olla itse tietoinen voidakseen ohjata toisia.

Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja -valmennus tuottaa osaamista toisten ihmisten ja erilaisten ryhmien henkisenä tai hengellisenä ohjaajana ja henkisenä valmentajana toimimiseen. Koulutus antaa myös eväitä ja näkökulmia moneen muuhunkin ohjaustyöhön erilaisissa konteksteissa.

Valmennus rakentuu ignatiaanisten hengellisten harjoitusten ympärille ryhmäprosessina, sekä sinulle yksilönä jatkuvana ja syventyvänä oppimisprosessina. Valmennus tarjoaa välineitä kohdata oman elämän, oman hengellisen elämän ja oman kutsumuksen kysymyksiä.

​​​Koulutus on laajuudeltaan (10 op) ja se sisältää

  • ryhmäistunnot ja seminaaripäivä (4 op): yhteensä 18 hengellisen ohjauksen ryhmäkokoontumista Seurakuntien talolla (Kolmas linja 22b) tai etänä (joka toinen tiistai alkaen elokuussa 2023 klo 17-19.30) sekä lauantaiseminaaripäivä huhtikuussa 2024
  • mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen
  • itsenäistä työskentelyä ryhmäkokoontumisten välillä (4 op)
  • itsenäistä ryhmätyöskentelyä kokoontumisten välillä (1 op)
  • kolmen arkipäivän retriitti 2024 kesällä Valamon luostarissa (1 op) (valmennus päättyy retriittiin)
  • Aikataulut täsmentyy syksyllä 2022

Hintaan sisältyy ryhmäistunnot, materiaalit (sis. verkkomateriaalit) ja retriitti täysihoidolla Valamon luostarissa. Koulutus toteutetaan samanaikaisesti lähi- ja etäosallistumismahdollisuudella.

Kouluttajana pastori ja hengellisen ohjauksen kouluttaja Henri Järvinen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 450
Täysihoito: retriitin täysihoito sisältyy osallistumismaksuun
Muut kustannukset: matkakustannukset Valamon luostariin, mahdolliset matkakustannukset Helsinkiin
Tiedustelut kustannuksista: henri.jarvinen@evl.fi, 050 3559294
Tiedustelut sisältö: henri.jarvinen@evl.fi, 050 355924
Linkki kotisivulle: http://www.hiljainentila.fi/
Toteuttaja: Helsingin seurakuntayhtymä