Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja –valmennus

Takaisin

(10 op)

​ ​​Ignatiaanisiin hengellisiin harjoituksiin perustuva menetelmä mahdollistaa omaa henkistä ja hengellistä kasvua sekä herkkyyttä. Ignatiaaninen hengellisyys on kristillisen perinteen dynaaminen läsnäolon tapa, joka tarjoaa sisäistä herkkyyttä tunnistaa ja tuntea paremmin sitä maailmaa jota arkisessa elämässä kohtaamme.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Opiskelijat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: 30.8.2022 alkaen parittomien viikkojen tiistai klo 17-20 Seurakuntien talolla (Kolmas linja 22b) tai etänä; 22.4.2023 seminaaripäivä Helsingissä, 3 pv:n kestävä retriitti viikolla 24 Valamon luostarissa.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Ignatiaanisen hengellisen ohjauksen ajattelua, periaatteita ja käytäntöjä sekä osaa ohjata niitä soveltaen.
Lisätietoja: ​Valmennus on vuoden kestävä kokonaisuus, jonka aikana tulemme tekemään paljon töitä itsemme kanssa, koska se on kaiken perustana toisten ohjaamiselle. Tulee olla itse tietoinen voidakseen ohjata toisia.

Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja -valmennus tuottaa osaamista toisten ihmisten ja erilaisten ryhmien henkisenä tai hengellisenä ohjaajana ja henkisenä valmentajana toimimiseen. Koulutus antaa myös eväitä ja näkökulmia moneen muuhunkin ohjaustyöhön erilaisissa konteksteissa.

Valmennus rakentuu ignatiaanisten hengellisten harjoitusten ympärille ryhmäprosessina, sekä sinulle yksilönä jatkuvana ja syventyvänä oppimisprosessina. Valmennus tarjoaa välineitä kohdata oman elämän , oman hengellisen elämän ja oman kutsumuksen kysymyksiä.

​​Koulutus on laajuudeltaan (10 op) ja se sisältää

  • ryhmäistunnot ja seminaaripäivä (4 op): yhteensä 18 hengellisen ohjauksen ryhmäkokoontumista Seurakuntien talolla (Kolmas linja 22b) tai etänä (parittomien viikkojen tiistait alkaen 30.8.2022 klo 17-19.30) sekä lauantaiseminaaripäivä.
  • mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen
  • itsenäistä työskentelyä ryhmäkokoontumisten välillä (4 op)
  • itsenäistä ryhmätyöskentelyä kokoontumisten välillä (1 op)
  • kolmen arkipäivän retritti 2023 kesällä Valamon luostarissa (1 op) (valmennus päättyy retriittiin)

Hintaan sisältyy ryhmäistunnot, materiaalit (sis. verkkomateriaalit) ja retriitti täysihoidolla Valamon luostarissa. Koulutus toteutetaan samanaikaisesti lähi- ja etäosallistumismahdollisuudella.

Kouluttajana pastori ja hengellisen ohjauksen kouluttaja Henri Järvinen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 450
Täysihoito: retriitin täysihoito sisältyy osallistumismaksuun
Muut kustannukset: matkakustannukset Valamon luostariin, mahdolliset matkakustannukset Helsinkiin
Kustannusten lisätiedot: osallistumismaksu sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalit ja retriitin täysihoidolla, osallistuja huolehtii itse muista mahdollisista majoitus ja matkakustannuksista
Tiedustelut kustannuksista: henri.jarvinen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: henri.jarvinen@evl.fi, 050 3559294
Linkki kotisivulle: http://www.hiljainentila.fi
Toteuttaja: Helsingin seurakuntayhtymä
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta