Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö

Takaisin

(10 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Koulutus peruttu.
​​​Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö on Kirkon johtamisen erityiskoulutuksen valinnainen johtamisosaamista syventävä moduuli. Se tuottaa osaamista seurakunnan johtamistehtävissä työskenteleville erityisesti henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin ja spiritualiteettiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille kokonaisjohtamisen ja lähijohtamisen tehtävissä työskenteleville.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Johtaminen, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 25.–27.9.2023 Kirkon koulutuskeskus; 2. jakso 27. – 29.11.2023 retriittinä. 3. ja 4. jakso keväällä 2024 Kirkon koulutuskeskuksessa,
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruttu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa jäsentää hengellisyyden merkityksen osaksi organisaatiokulttuuria ja hyvinvoivaa työyhteisöä
  • osaa havainnoida ja tunnistaa ilmiöitä ja toimintakulttuurin piirteitä, jotka vahvistavat tai heikentävät henkistä ja hengellistä työhyvinvointia,
  • osaa edistää henkistä ja hengellistä työhyvinvointia kehittävää vuorovaikutusta, ilmapiiriä sekä toimintatapoja,
  • osaa arvioida työhyvinvoinnin ja hengellisyyden yhteisvaikutuksia henkilöstössä, organisaation rakenteissa ja toimintaympäristössä,
  • osaa integroida erilaisia hengellisiä näkemyksiä yhteisen päämäärän palvelukseen ja osaa kehittää työyhteisön henkistä ja hengellistä hyvinvointia

Lisätietoja: ​​Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta, se kestää n. puoli vuotta ja se jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Koulutus muodostuu syksyllä 2023 teemaan orientoivasta, keskeisiä käsitteitä ja viitekehystä ja työskentelytapoja selventävästä ensimmäisestä koulutusjaksosta ja retriittijaksosta sekä kahdesta keväälle 2024 sijoittuvasta lähikoulutusjaksosta. Kukin jakso kestää kolme päivää ja retriittiä lukuun ottamatta ne järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähikoulutuksena ja siihen liittyy vahva painotus kytkeä oma työn arki ja koko työyhteisö mukaan toteuttamalla esim. joitakin harjoituksia ja tehtäviä toteutettavaksi käytännössä yhdessä heidän kanssaan. Osallistujien oman hengellisen hyvinvoinnin tueksi koulutukseen liittyy yksi retriittijakso sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun.
Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat kehittämistehtävänä oman työnsä käytäntöön soveltuvia hengellistä ja henkistä hyvinvointia vahvistavia käytännön työskentelyitä oman työyhteisönsä kanssa. Kehittämistehtävään sisältyvistä kokeiluista laaditaan raportti, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja kirjallisuuteen sekä omiin havaintoihin perustuvan reflektion.

Kirjallisuutta:

  • Laszlo Zsnolnai and Bernadette Flanagan (eds.): The Routledge International Handbook of Spirituality in Society and the Professions (Routledge 2020).
  • Judy Neal (ed.): Handbook of Faith and Spirituality in the Workpalce: Emergin Research and Practice (Springer 2012)
  • Marjaan Kanerva – Juha Tanska (toim.): Työ ja henki. Avaimia henkiseen ja hengelliseen työhyvinvointiin (Kirjapaja 2015).

Jaksojen välillä on mahdollisuus myös vapaavalintaiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen oman johtamisroolin ja johtamistyön kehittämiseksi.
Koulutuksen järjestäjänä on Hiljaisuuden ystävät ry. Yhteistyökumppanina on Kirkon tutkimus ja koulutus. Koulutuksen vastuuhenkilöitä ovat Juha Tanska (toiminnanjohtaja Hiljaisuuden ystävät), ja Terttu Malo (johtamiskouluttaja Kirkon tutkimus ja koulutus). Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antavat koulutuksen vastuuhenkilöt.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 205 € /jakso
Täysihoito: 1. Jakso 208 €; 2. jakso 246 €, 3. ja 4. jakso molemmat 208 €.
Kustannusten lisätiedot: Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat osallistumismaksusta 10 %:n alennuksen. Pelkkä ateriamaksu lähijaksoilla 1, 3 ja 4 on 42 €. Lähijakso 2 on retriitti. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, Susanna Erätuli +358 50 050 0520
Tiedustelut sisältö: Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200; käytännön järjestelytä kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://teologia.fi/2019/02/spiritualiteetti-tyoeelaemaessae-on-suuremman-tarkoituksen-etsimistae/
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Kirkon tutkimus ja koulutus