Hiljaisuuden joogan ohjaajamisen jatkokoulutus

Takaisin

(5 op)

Hiljaisuuden joogan ohjaamisen jatkokoulutus tarjoaa mahdollisuuden syventyä hiljaisuuden joogan ohjaamiseen ja kehittää omaa ohjaajuuttaan. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on Hiljaisuuden joogan ohjaamisen peruskoulutuksen suorittaminen, joka yhdessä tämän koulutuksen kanssa pätevöittää Hiljaisuuden joogan ohjaajaksi (10 op).

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Toteutus retriittimuotoisena kolmessa jaksossa 16.-18.3., 18.-20.5., 2.-4.9.2020, Halssin leirikeskus, Sauvo;
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Sähköposti ja puhelin: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa itsenäisesti ohjata ja suunnitella Hiljaisuuden joogan pitkiä ja lyhyitä harjoituksia sekä useamman kerran kurssikokonaisuuksia. Hän osaa hyödyntää ohjauskoulutuksessa oppimaansa. Hän ymmärtää Hiljaisuuden joogan tavoitteet kehon, mielen ja hengellisyyden alueilla, on sisäistänyt Hiljaisuuden joogan teologian ja osaa liittää Hiljaisuuden joogan harjoituksia jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin perinteeseen. Osallistuja osaa soveltaa Hiljaisuuden joogaa seurakuntatyön tarpeisiin pienryhmien, retriittien, hengellisen ohjauksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen kontekstissa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 1080 €; jäsenalennushinta 990 €Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäsenille ja yhteisöjäsenten työntekijöille.
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun.
Muut kustannukset: Kirjallisuuden hankkiminen omaksi, jollei sitä saa lainaksi.
Kustannusten lisätieto: Koulutuksessa käytetään kirjallisuutta sopimuksen mukaan. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä ennen jokaista lähijaksoa tai sen voi maksaa kerralla ennen koulutuksen alkua.
Tiedustelut: Mika K T Pajunen mika.pajunen@hiljaisuudenystavat.fi 045 343 0200
Lisätietoja: Hiljaisuuden jooga on sairaalapastori, joogaopettaja Heli Harjunpään kehittämä kristillinen jooga, jossa yhdistyvät lempeä kehollinen harjoitus, hiljentyminen, hengellisyys ja rukous. Koulutukseen tulevilta edellytetään Hiljaisuuden joogan ohjaamisen peruskoulutuksen suorittamista. Koulutukseen kuuluu lähijaksojen välillä tehtäviä omia tehtäviä sekä ohjausharjoittelua. Lisätietoja Hiljaisuuden joogasta ja koulutuksesta: 050 4020 721, heli.harjunpaa@evl.fi.

Koulutuspaikan osoite: Halssin leirikeskus, Halssintie 25, Sauvo.

Linkki kotisivulle: http://www.hiljaisuudenystavat.fi
http://www.hiljaisuudenystavat.fi
http://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden ystävät
Yhteistyökumppani: Helsingin seurakuntatyhtymä.