Hiljaisuuden Joogan ohjaamisen peruskoulutus

Takaisin

(5 op)

Hiljaisuuden joogan ohjaamisen peruskoulutus tarjoaa mahdollisuuden opiskella Hiljaisuuden joogan ohjausta seurakuntatyön tarpeisiin. Hiljaisuuden jooga® yhdistää kehon, mielen ja hengellisen harjoituksen. Siinä liitytään retriittien hiljaisuuden viljelyyn ja mystiikan teologiaan, jossa olennaista on kokemus ja vastaanottavainen sisäinen tila.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: 15.-16.3., 10.-11.5. ja 6.-7.9.2021 Toimintakeskus AitO, Kirjoniementie 15 Tampere.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– osaa ohjata Hiljaisuuden joogaa valmiiden harjoitusten pohjalta
– osaa hyödyntää aiempaa kehollisten harjoitteiden tuntemusta ohjaustyössään
– tuntee Hiljaisuuden joogan perusteet ja osaa liittää sen kirkon jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin perinteeseen
– osaa soveltaa Hiljaisuuden joogaa seurakuntatyön tarpeisiin pienryhmien, retriittien, hengellisen ohjauksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen kontekstissa.
Lisätietoja: Hiljaisuuden jooga® on sairaalapastori, joogaopettaja Heli Harjunpään kehittämä kristillinen harjoituskokonaisuus, jossa yhdistyvät lempeät kehoa hoitavat liikkeet, hiljentyminen, hengellisyys ja rukous. Koulutukseen tulevilta edellytetään jonkin verran kehollisten harjoitteiden tuntemusta. Koulutukseen kuuluu tapaamisten välillä tehtäviä oppimistehtäviä ja kirjallisuuteen tutustumista. Lisätietoja Hiljaisuuden joogasta ja koulutuksesta: 050 4020 721, heli.harjunpaa@evl.fi.​joogasta ja koulutuksesta: 050 4020 721, heli.harjunpaa@evl.fi.​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koulutuksen kokonaishinta on 990€ tai jäsenalennuksella 930€ Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäsenille ja jäsenyhteisöjen työntekijöille.
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun.
Muut kustannukset: Kirjallisuuden hankkiminen omaksi, jollei sitä ole aiemmin hankkinut tai saa lainaksi.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200.
Tiedustelut sisältö: Heli Harjunpää, heli.harjunpaa@evl.fi, 050 4020 721.
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/mita-on-hiljaisuuden-jooga/
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry.
Yhteistyökumppanit: Tampereen srky