Huolen puheeksi ottaminen

Takaisin

(0,50 op)

​Miten otat huolen puheeksi lapsen kanssa? Entä miten kerrot huolestasi perheelle? Huolen puheeksi ottamisen periaatteiden ymmärtäminen on osa perheiden kanssa työskentelevien ammattitaitoa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Perheneuvojat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: 15.-16.2.2022, Jyväskylän kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.1.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmän maksimikoko on 25 henkilöä.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tuntee huolen puheeksioton periaatteet, ja osaa hyödyntää huolen vyöhykkeistöä oman huolensa arvioimisessa. Osallistuja ymmärtää lasten sosioemotionaalisia haasteita ja osaa ottaa käyttöönsä erilaisia keinoja lapsen tukemiseksi haastavissa tilanteissa.
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöä ovat huolen puheeksi ottamisen periaatteet lasta ja perhettä kunnioittavalla, dialogisella tavalla sekä huolen vyöhykkeet työntekijän omaa huolta valaisevana työkaluna. Toisena päivänä käsitellään lasten kehitykseen liittyviä, tunne-elämän haasteita, sekä konkreettisia keinoja pärjätä ryhmätilanteissa haasteiden kanssa. Kouluttaja KM, VEO Sari Rannila.

1. Päivä: Lapsen sosioemotionaalinen kehitys haastavan käyttäytymisen taustalla
2. Päivä: Huolen puheeksi ottamisen periaatteet lasten ja perheiden kanssa työskennellessä

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: Majoitushintana on 2hh 40€/hlö/yö ja 1hh 60€/hlö/yö. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Katriina Holma, toimisto@jko.fi, 014 334 8000
Tiedustelut sisältö: Tiina Mennala, tiina.mennala@jko.fi, 044 752 2776
Linkki kotisivulle: https://www.jko.fi/
Toteuttaja: Jyväskylän kristillinen opisto