Huumetyö

Takaisin

(5 op)

Mielenterveys- ja päihdetyö osaksi ammattiosaamistasi! Harkitsetko työskentelyä lasten ja nuorten tai päihdetyön parissa? Nämä avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat juuri sinulle! Tällä opintojaksolla perehdytään huumetyöhön ja sen toimintaympäristöihin.Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai sosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opiskelijalla on hyvä olla mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää tietoa sekä mahdollisesti kokemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija - tuntee huumaavien aineiden käytön ja käyttökulttuurien historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja kansainvälisesti - tuntee huumausainepoliittiset linjaukset, niihin liittyvät strategiat ja keskeisen lainsäädännön - tuntee valtakunnalliset huumetyötä tekevät järjestöt, alueellisen huumehoitojärjestelmän sekä omais- ja vertaistoimijat ja hyödyntää niitä asiakaslähtöisesti omassa työssään - tietää yleisimmät huumaavat aineet ja niiden käyttöön liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat - osaa arvioida huumeiden käytön ja riippuvuuden tasoa yhteistyössä asiakkaan/ potilaan kanssa - osaa toimia oman ammattinsa edellyttämin valtuuksin ehkäisevässä, kuntouttavassa ja haittoja vähentävässä huumetyössä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan tasolla - osaa käyttää asiakkaan/potilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti oman ammattialansa yleisesti hyväksymiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä tukea hänen läheisiään - osaa hyödyntää ajankohtaista huumeisiin liittyvää tutkimustietoa itsensä ja ammattialansa kehittämisessä.
Lisätietoja: Ydinsisällöt- huumeiden käyttö, käyttökulttuurin historia, nykytilanne - huumausainepoliittiset linjaukset, strategiat, keskeinen lainsäädäntö - valtakunnallinen ja alueellinen toimintaympäristö - hoito- ja kuntoutusmenetelmät - huumeriippuvuus - ammatillisen toiminnan kriittinen reflektioOpinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.Huumetyö on osa Mielenterveys- ja päihdetyö terveysalalla -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös lasten ja nuorten mielenterveystyöstä ja mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmistä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu