Huumetyö

Takaisin

(5 op)

Mielenterveys- ja päihdetyö osaksi ammattiosaamistasi! Harkitsetko työskentelyä lasten ja nuorten tai päihdetyön parissa? Nämä avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat juuri sinulle! Tällä opintojaksolla perehdytään huumetyöhön ja sen toimintaympäristöihin.
Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai sosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opiskelijalla on hyvä olla mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää tietoa sekä mahdollisesti kokemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– tuntee huumaavien aineiden käytön ja käyttökulttuurien historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja kansainvälisesti
– tuntee huumausainepoliittiset linjaukset, niihin liittyvät strategiat ja keskeisen lainsäädännön
– tuntee valtakunnalliset huumetyötä tekevät järjestöt, alueellisen huumehoitojärjestelmän sekä omais- ja vertaistoimijat ja hyödyntää niitä asiakaslähtöisesti omassa työssään
– tietää yleisimmät huumaavat aineet ja niiden käyttöön liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat
– osaa arvioida huumeiden käytön ja riippuvuuden tasoa yhteistyössä asiakkaan/ potilaan kanssa
– osaa toimia oman ammattinsa edellyttämin valtuuksin ehkäisevässä, kuntouttavassa ja haittoja vähentävässä huumetyössä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan tasolla
– osaa käyttää asiakkaan/potilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti oman ammattialansa yleisesti hyväksymiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä tukea hänen läheisiään
– osaa hyödyntää ajankohtaista huumeisiin liittyvää tutkimustietoa itsensä ja ammattialansa kehittämisessä.
Lisätietoja: Ydinsisällöt
– huumeiden käyttö, käyttökulttuurin historia, nykytilanne
– huumausainepoliittiset linjaukset, strategiat, keskeinen lainsäädäntö
– valtakunnallinen ja alueellinen toimintaympäristö
– hoito- ja kuntoutusmenetelmät
– huumeriippuvuus
– ammatillisen toiminnan kriittinen reflektio

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Huumetyö on osa Mielenterveys- ja päihdetyö terveysalalla -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös lasten ja nuorten mielenterveystyöstä ja mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu