Hyvinvointia luonnosta

Takaisin

Tiedätkö millaista hyvinvointia luonto tarjoaa?
Koulutuksessa opimme hyödyntämään lähiluontoa monipuolisena rauhoittumisen, luonto- ja liikuntaelämysten sekä oppimisen paikkana lasten kanssa. Ulkona toimimisella on keskeinen merkitys osallisuuden kokemuksen, ryhmäytymisen ja positiivisen minäkuvan muodostumisen kannalta. Luonnon hyvinvointivaikutukset lisäävät myös kasvattajien työhyvinvointia. Koulutuksessa avaamme luonnossa toimimisen etuja eri näkökulmista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Ilmoittautumisen lisätiedot: Yksittäinen henkilö ei voi ilmoittautua, mutta meiltä voi tilata koulutuksen ryhmälle.
Lisätietoja: Koulutus on hyvin toiminnallinen: osallistujat kokeilevat käytännössä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja aloittavat oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Osallistujat saavat materiaalia koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona tilaajan toivomassa paikassa.

Tiedustelut kustannuksista: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Tiedustelut sisältö: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Linkki kotisivulle: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/
Aineistoa: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/ymparisto-ja-kestavyyskasvatuksen-tilauskoulutukset/
Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI
Arkistointitunnus: KK20240426112202TI000329