Ignatiaaninen retriitinohjaajakoulutus

Takaisin

(10 op)

Kristillisen spiritualiteetin koulutus, joka antaa valmiudet toimia ignatiaanisena retriitinohjaajana.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Papit, Muut, Nuorisotyönohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: 13.-20.9.2021 & 21.-28.3.2022; Tammilehto, Tammilehdontie 37 Rymättylä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– osaa toimia ignatiaanisena ohjaajana,
– osaa suunnitella ja toteuttaa ignatiaanisen retriitin.
Lisätietoja: Koulutus koostuu ryhmän kahdesta omasta retriitistä sekä henkilökohtaisesta opiskelusta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää ignatiaanisten retriittien tuntemusta ja siihen voivat osallistua sekä kirkon työntekijät että vapaaehtoiset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koulutuksen kokonaishinta on 2280 € tai jäsenalennuksella 2180 € Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäsenille ja jäsenyhteisöjen työntekijöille. Laskutetaan ennen kutakin retriittijaksoa eli kahdessa erässä.
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Tiedustelut sisältö: Seppo Laakso, seppo.laakso@pp.inet.fi, 050-5117725
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Helsingin seurakuntayhtymä