Ihmissuhde- ja mielenterveystyön opintopäivät

Takaisin

(0,75 op)

Muistisairaan läheisen rinnalla

Muistisairaudet koskettavat Suomessa arviolta 200 000 ihmistä. Muistisairaus kehittyy hiljalleen, joten aluksi sitä voi olla vaikea tunnistaa. Tärkeää sairauden hoidossa on varhainen diagnoosi, joten tiettyihin käytöstapoihin ja muistiin liittyviin muutoksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Näiden opintopäivien tarkoituksena on asiantuntijoiden avulla jakaa monipuolista yleistietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta. Päivien tavoitteena on eri tavoin tukea muistisairaan läheisen arkea ja pyrkiä löytämään vastauksia muistisairauden aiheuttamiin haasteisiin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: 11.-13.11.2022, Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
Ilmoittautuminen viimeistään: 27.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: info@sro.fi
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja

  • tietää perustiedot muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja kehittymisestä
  • osaa havainnoida ja tunnistaa alkavien muistisairauksien oireita
  • osaa käyttää ja hyödyntää Validaatio-vuorovaikutusmenetelmää muistisairaan kohtaamisessa ja hänen elämälaatunsa tukemisessa
  • tietää musiikin ja muistelun merkityksen ja tärkeyden muistisairaan elämässä ja osaa käyttää niitä muistisairaan arjen tukena
Lisätietoja: Muistisairauksien asiantuntijoiden esitysten lisäksi opetusmenetelmänä käytetään osallistavaa ja aktiivisen vuoropuhelun mahdollistavaa työpajatyöskentelyä. Työpaja työskentelyssä Validaatio-kouluttaja ohjaa ja harjaannuttaa osallistujia vuorovaikutusmenetelmän käyttöön. Validaatio-menetelmä antaa mahdollisuuksia ja keinoja helpottaa muistisairaan ja hänen läheisensä kohtaamista ja parantaa myös muistisairaan elämänlaatua. Päiville osallistuvien muistia harjoitetaan myös käytännön tasolla erilaisten ”leikkimielisten” muistipelien avulla. Musiikkiesityksien yhteydessä perehdytään musiikin positiivisiin vaikutuksiin muistisairailla.

Yhteistyötaho, Lohtua läsnäolosta-saattohoidon vapaaehtoishanke, on STEA-rahoitteinen ja toimii Suomen Raamattuopiston Säätiön yhteydessä. Hanke rekrytoi, kouluttaa ja välittää saattohoidon vapaaehtoisia hoivakotien ja kotihoidon piirissä olevien yksinäisten vanhusten elämän loppuvaiheen tueksi.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 89 €
Täysihoito: Täysihoito majoituksesta riippuen 89,00-170,00 €. Ateriapaketti 38 € (ei sisällä aamiaista ja iltapalaa). Ruoka- ja kahvilippuja myydään erikseen muualla majoittuville ja päiväkävijöille.
Tiedustelut kustannuksista: Suomen Raamattuopiston vastaanotto, info@sro.fi, p. 09 5123 910
Tiedustelut sisältö: Marja-Kaarina Marttila, marja-kaarina.marttila@sro.fi, p. 045 650 4785
Linkki kotisivulle: https://raamattuopisto.fi/
Toteuttaja: Suomen Raamattuopisto
Yhteistyökumppanit: Lohtu läsnäolosta -saattohoidon vapaaehtoishanke