Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen

Takaisin

Ilmastonmuutos on suomalaisten nuorten suurin huolenaihe. Ilmastonmuutos huolestuttaa myös aikuisia. Tämä näkyy monin uusin tavoin monissa tilanteissa, myös työelämässä: Ilmastohuoli vaikuttaa siihen, miten mielekkääksi työntekijät kokevat työnsä ja miten he jaksavat työssään. Nuorten kohdalla huoli voi vaikuttaa opiskeluun ja yleisesti jaksamiseen.

Ilmastohuolen positiivisia kääntöpuolia ovat motivaatio ja halu toimia ilmastovastuullisesti. Työllään ja työpaikoillaan ja erilaisissa yhteisöissä, kuten seurakunnissa, ihmiset voivat rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Yhteisöt ovat keskeisessä roolissa muutoksen tekijöinä etsiessään ja levittäessään ilmastovastuullisia toimintamalleja. Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen -työpajassa luodaan osallistujille tilaa tutustua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tunteisiin ja ilmiöihin, ja perehdytään tapoihin, joille huoli voidaan kanavoida toiminnaksi erilaisissa tehtävissä ja -rooleissa. Työpaja auttaa kehittämään työpaikan tai yhteisön ilmastovastuuta arjen työn ja toiminnan tasoilla. Lisäksi työpaja auttaa ymmärtämään, miten tukea ja auttaa ympäristöhuolta tai -ahdistusta kokevia.      ​

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Muu, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Viestintätehtävissä toimivat, Uudet työntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Muut
Aika ja paikka: Tilaajan tiloissa tai verkkokoulutuksena
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti: tiina.taipale@sykli.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tilauskoulutus
Osaamistavoitteet: Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 950
Muut kustannukset: matkakulut
Kustannusten lisätiedot: 950 e + alv + matkakulut (½ pv) 1700 e + alv + matkakulut (1 pv)
Tiedustelut kustannuksista: tiina.taipale@sykli.fi
Tiedustelut sisältö: tiina.taipale@sykli.fi
Linkki kotisivulle: https://sykli.fi/
Aineistoa: https://sykli.etapahtuma.fi/Kouluttajien-koulutuskalenteri/Kouluttajien-kalenteri-tarkemmat-tiedot/id/1171
Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI
Yhteistyökumppanit: Suomen ympäristöopisto SYKLI