Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun

Takaisin

(2 op)

Tule oppimaan, miten ilmiötyöskentelyt tekevät tilaa rippikoululaisten osallistumiselle! Ilmiötyöskentelyjen avulla rakennat sidoksia oppimisen kohteena olevan aiheen ja arjen kokemusten välille. Merkityksellisen oppimisen lisäksi vahvistat ryhmässä hyvää yhteisen tekemisen virtaa.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 3.-4.4.2019 ja 26.9.2019, Alavan kirkko, Keihäskatu 5, Kuopio
Ilmoittautuminen viimeistään: 20.2.2019
Osaamistavoitteet: Osallistuja

-osaa ohjata ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa pedagogisesti mielekkäällä tavalla

-osaa soveltaa nuorilähtöisyyden ja osallisuuden periaatteita ohjatessaan rippikouluja.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 100 €
Kustannusten lisätieto: Osallistumismaksu sisältää lounaat, kahvit ja koulutuksen. Osallistuja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista. Koulutuksen toteutumista tukee taloudellisesti KKP.

Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.

Tiedustelut: Sanna Jattu, Nuori Kirkko ry, Juha Antikainen, hiippakuntasihteeri sanna.jattu@nuorikirkko.fi, juha.antikainen@evl.fi p. 0400 105072, 044 7050 609
Lisätietoja: Koulutuksesta saat

·moniulotteisen käsityksen nuorilähtöisyydestä rippikoulussa

·osallistujan kokemuksen ilmiötyöskentelyyn osallistumisesta

·hahmotuksen ilmiötyöskentelyjen pedagogisesta taustasta

·käytännöllisen rungon ilmiötyöskentelyjen ohjaamisen avuksi

·vinkkejä oppimisen ja prosessin arviointiin yhdessä nuorten kanssa

Uudessa rippikoulusuunnitelmassa painotetaan nuorilähtöisyyttä, osallisuutta, iloa sekä merkitysten rakentumista kristinuskon ydinkohtien ja nuoren arjen välillä. Ilmiötyöskentelyissä nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa oppimiseen rippikoulussa sekä näkökulmien että työskentelytapojen osalta. Nuorilähtöinen tapa lähestyä rippikoulun teemoja auttaa nuoria löytämään merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämän välillä. Ilmiötyöskentely rakentaa rippikouluun yhteisen tekemisen tuntua ja iloa yhdessä tekemisestä ja oppimisesta. Se tekee tilaa myös nuorten erilaisuudelle. Rukouselämä jäsentyy olennaiseksi osaksi ilmiötyöskentelyjä.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksessa työntekijä saa oman kokemuksen ilmiötyöskentelyyn osallistumisesta sekä oppii ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa. Ennen koulutusta tutustutaan uuteen rippikoulusuunnitelmaan ja lämmitellään nuorilähtöisyyteen liittyviä ajatuksia ennakkotehtävän kautta. Kevään lähipäivissä syvennetään ymmärrystä nuorilähtöisyydestä ja vahvistetaan ilmiötyöskentelyjen ohjaamiseen liittyviä taitoja niin oppimiseen liittyvien näkökulmien kuin käytännön asioiden kannalta. Kevään ja kesän aikana kokeillaan omissa rippikouluissa ilmiötyöskentelyjä ja raportoidaan niistä koko ryhmän yhteiseksi hyödyksi. Syksyn lähipäivässä syvennetään opittua ja paneudutaan yhteisen oppimisen ja työskentelyn arviointiin nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksen lähtökohtana on vahvistaa kaikkien rippikoulua ohjaavien työntekijöiden osaamista uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen rippikoulun ohjaamisessa. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietoa ilmiölähtöisestä tai -pohjaisesta pedagogiikasta. Koulutus sopii siis nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi kanttoreille, diakoniatyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Linkki kotisivulle: http://kuopionhiippakunta.fi, www.nuorikirkkol.fi
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppani: Mikkelin hiippakunta, Nuori Kirkko ry.