Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun

Takaisin

(2 op)

Tule oppimaan, miten voit vahvistaa nuorilähtöisyyttä ja merkityksellistä oppimista rippikoulussa ilmiötyöskentelyjen kautta! Ilmiötyöskentelyjen avulla rakennat sidoksia oppimisen kohteena olevan aiheen ja arjen kokemusten välille. Merkityksellisen oppimisen lisäksi vahvistat hyvää yhteisen tekemisen virtaa ryhmässä.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 28.-29.3. ja 19.9.2019 Poltinahon srk-talo, Turuntie 34, Hämeenlinna
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.2.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: https://tampereenhiippakunta.fi/koulutus/koulutusten-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa ohjata ilmiötyöskentelyä rippikoulussa pedagogisesti mielekkäällä tavalla

– osaa soveltaa nuorilähtöisyyden ja osallisuuden periaatteita ohjatessaan rippikouluja.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 300 € (sis. opetuksen ja materiaalit)
Täysihoito: Osallistuja vastaa itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista sekä ruokailuista koulutuksen aikana.
Muut kustannukset: Matkakulut
Tiedustelut: Sanna Jattu ja Mikko Sulander sanna.jattu@nuorikirkko.fi 040 010 5072 Jattu, 040 091 0774 Sulander
Lisätietoja:

Uudessa rippikoulusuunnitelmassa painotetaan nuorilähtöisyyttä, osallisuutta, iloa sekä merkitysten rakentumista kristinuskon ydinkohtien ja nuoren arjen välillä. Ilmiötyöskentelyissä nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa oppimiseen rippikoulussa sekä näkökulmien että työskentelytapojen osalta. Nuorilähtöinen tapa lähestyä rippikoulun teemoja auttaa nuoria löytämään merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämän välillä. Ilmiötyöskentely rakentaa rippikouluun yhteisen tekemisen tuntua ja iloa yhdessä tekemisestä ja oppimisesta. Se tekee tilaa myös nuorten erilaisuudelle. Rukouselämä jäsentyy olennaiseksi osaksi ilmiötyöskentelyjä.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksessa työntekijä saa oman kokemuksen ilmiötyöskentelyyn osallistumisesta sekä oppii ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa. Ennen koulutusta tutustutaan uuteen rippikoulusuunnitelmaan ja lämmitellään nuorilähtöisyyteen liittyviä ajatuksia ennakkotehtävän kautta. Kevään lähipäivissä syvennetään ymmärrystä nuorilähtöisyydestä ja vahvistetaan ilmiötyöskentelyjen ohjaamiseen liittyviä taitoja niin oppimiseen liittyvien näkökulmien kuin käytännön asioiden kannalta. Kevään ja kesän aikana kokeillaan omissa rippikouluissa ilmiötyöskentelyjä ja raportoidaan niistä koko ryhmän yhteiseksi hyödyksi. Syksyn lähipäivässä syvennetään opittua ja paneudutaan yhteisen oppimisen ja työskentelyn arviointiin nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksen lähtökohtana on vahvistaa kaikkien rippikoulua ohjaavien työntekijöiden osaamista uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen rippikoulun ohjaamisessa. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietoa ilmiölähtöisestä tai -pohjaisesta pedagogiikasta. Koulutus sopii siis nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi kanttoreille, diakoniatyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Koulutuksen toteutumista tukee taloudellisesti KKP.

Linkki kotisivulle: http://www.tampereenhiippakunta.fi
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta
Yhteistyökumppani: Nuori kirkko ry, KKP