Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun

Takaisin

(2 op)

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 27.-28.4. ja 5.11.2020, Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 13.3.2020
Sähköposti ja puhelin: sanna.jattu@nuorikirkko.fi, 040 010 5072
Ilmoittautumislinkki: http://ssl.tapahtumakone.fi/attend/now/xLyOV
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa ohjata ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Osallistuja osaa soveltaa nuorilähtöisyyden ja osallisuuden periaatteita ohjatessaan rippikouluja.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: Täysihoito 2 hengen huoneessa koko koulutusjaksolta 119€.
Kustannusten lisätieto: Täysihoito 2 hengen huoneessa koko koulutusjaksolta 119€. Pelkät ateriat 57 €. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 20 euroa, rajoitettu saatavuus.
Tiedustelut: Koulutussuunnittelija Sanna Jattu sanna.jattu@nuorikirkko.fi 0400105072
Lisätietoja: Uudessa rippikoulusuunnitelmassa painotetaan nuorilähtöisyyttä, osallisuutta, iloa sekä merkitysten rakentumista kristinuskon ydinkohtien ja nuoren arjen välillä. Ilmiötyöskentelyissä nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa oppimiseen rippikoulussa sekä näkökulmien että työskentely-tapojen osalta. Nuorilähtöinen tapa lähestyä rippikoulun teemoja auttaa nuoria löytämään merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämän välillä. Ilmiötyöskentely rakentaa rippikouluun yhteisen tekemisen tuntua ja iloa yhdessä tekemisestä ja oppimisesta. Se tekee tilaa myös nuorten erilaisuudelle. Rukouselämä jäsentyy olennaiseksi osaksi ilmiötyöskentelyjä. Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksessa työntekijä saa oman kokemuksen ilmiötyöskentelyyn osallistumisesta sekä oppii ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa.

Ennen koulutusta tutustutaan uuteen rippikoulusuunnitelmaan ja lämmitellään nuorilähtöisyyteen liittyviä ajatuksia ennakkotehtävän kautta. Kevään lähipäivissä syvennetään ymmärrystä nuorilähtöisyydestä ja vahvistetaan ilmiötyöskentelyjen ohjaamiseen liittyviä taitoja niin oppimiseen liittyvien näkökulmien kuin käytännön asioiden kannalta. Kevään ja kesän aikana kokeillaan omissa rippikouluissa ilmiötyöskentelyjä ja raportoidaan niistä koko ryhmän yhteiseksi hyödyksi. Syksyn lähipäivässä syvennetään opittua ja paneudutaan yhteisen oppimisen ja työskentelyn arviointiin nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksen lähtökohtana on vahvistaa kaikkien rippikoulua ohjaavien työntekijöiden osaamista uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen rippikoulun ohjaamisessa. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietoa ilmiölähtöisestä tai -pohjaisesta pedagogiikasta. Koulutus sopii siis nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi kanttoreille, diakoniatyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Linkki kotisivulle: http://nuorikirkko.fi
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/ilmiopedagogiikkaa-rippikouluun-2020/
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/ilmiopedagogiikkaa-rippikouluun-2020/
Toteuttaja: Nuori kirkko
Yhteistyökumppani: Kirkon koulutuskeskus ja Agricola-opintokeskus