Isostoiminnan kehittäminen – Isosta aikuiseksi

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Miten seurakuntanne isostoiminta voisi palvella entistä paremmin sekä isosia että seurakuntaa? Koulutuksen avulla rakennatte seurakuntanne isostoiminnan paitsi tukemaan erilaisten nuorten kasvua ja yhteistyötaitoja, myös kasvattamaan seurakunnalle osaavia isosia.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 19.-20.2. ja 6.-7.5.2020 Ylivieska, Törmälän leirikeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.12.2019
Sähköposti ja puhelin: sanna.jattu@nuorikirkko.fi, 040 010 5072
Ilmoittautumislinkki: https://ssl.tapahtumakone.fi/event/mWLvB
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa perustella omaa näkemystään isostoiminnasta ja sen merkityksestä nuoren elämässä suhteessa rippikoulusuunnitelmaan, isostoiminnan tutkimukseen ja kirkon strategisiin asiakirjoihin. Osallistuja osaa kehittää isostoimintaa osana oman seurakuntansa nuorisotyötä. Osallistuja osaa tukea isosten ja muiden nuorten hengellistä kasvua ja osallisuutta. Osallistuja osaa kehittää isostoimintaa siten, että se tukee isosen kasvua kohti aikuista seurakuntalaisuutta.
Kieli: suomi
Täysihoito: noin 125 €
Kustannusten lisätieto: Arvio täysihoidon kustannuksista noin 125 € (molemmat lähijaksot yhteensä 2 hh).
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sanna Jattu sanna.jattu-at-nuorikirkko.fi 0400 105 072
Lisätietoja: Isostoiminnan kehittäminen – isosta aikuiseksi -koulutuksessa kehitetään oman seurakunnan isostoimintaa peilaten sitä kirkon strategisiin asiakirjoihin, tutkimuksiin ja toisten osallistujien näkökulmiin. Koulutuksen sisältöalueita ovat – isostoiminta osana seurakunnan nuorisotyötä – isostoiminnan sisällöt – osallisuus, yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus – isostoiminnan merkitys nuoren kasvulle ja kehitykselle – isosesta aikuiseksi seurakuntalaiseksi – hengellisyys isostoiminnassa.

Ennakkotehtävässä osallistuja jäsentää oman seurakuntansa isostoiminnan kokonaisuutta ja arvioi sen vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Lisäksi perehdytään kirjallisuuteen. Lähijaksojen välillä osallistuja suunnittelee ja toteuttaa oman seurakunnan isostoimintaan liittyvän kehittämistehtävän, jossa isostoimintaa tarkastellaan aikuiseksi kasvamisen näkökulmasta. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi kokonaissuunnitelma isostoiminnalle, aineiston tuottaminen isostoimintaa varten, spiritualiteetin kehittäminen isostoiminnassa tai isoset seurakunnan muussa toiminnassa rippikoulutyön lisäksi. Kehittämistehtävässä käytetään esimerkiksi kirkon strategisia asiakirjoja, uusinta tutkimuskirjallisuutta ja isostoimintaan liittyvää pedagogista aineistoa. Kouluttajat kommentoivat ennakko- ja välitehtäviä osallistujille henkilökohtaisesti.

Koulutus on oman seurakunnan isostoiminnan kehittämisen näkökulmasta erityisen antoisa, jos siihen voi osallistua yhdessä työparin kanssa. Isostoiminnan kehittäminen – isosta aikuiseksi (5 op) on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.

Linkki kotisivulle: http://www.nuorikirkko.fi
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/isostoiminnan-kehittaminen-2020/
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/isostoiminnan-kehittaminen-2020/
Toteuttaja: Nuori kirkko
Yhteistyökumppani: Oulun hiippakunta, Agricola-opintokeskus