JET- Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Takaisin

(180 osp)

JET-tutkinto on kattava valmennus johtamistyön eri näkökulmiin. Koulutus ohjaa sinua- kehittämään työtapojasi ja osaamistasi johtajana- tutustumaan toisten johtajien ja esimiesten työhön ja laajentamaan näkökulmiasi johtajuudesta- kehittämään työyhteisösi toimintaa, taloutta sekä henkilöstön osaamista tavoitteellisesti- ​luomaan ympärillesi hyvinvoivan työyhteisön.

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 18.3.2021- 30.6.2022, Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja- osaa toimia vastuualueensa johtamistehtävissä ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta
– osaa arvioida ja johtaa henkilöstöä, ja työyhteisön toimintaa- osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittää osaamistaan johtajana- ​ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ja johtaa niitä tavoitteellisesti.
Lisätietoja:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella, kehittää ja johtaa toimintaa entistä tavoitteellisemmin. Tutkinnon avulla hankit laaja-alaisen osaamisen käytännön johtamistehtäviin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon voit suorittaa työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta (13–16 pv), etäopiskelusta sekä aidoista työtilanteista, joissa osaamista arvioidaan.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät mukaan 1-1,5 vuotta-

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai ​yliopistoon.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 € oppisopimuskoulutuksena, muilta 500€
Tiedustelut kustannuksista: Tiina Parkkinen, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi , 040-7278777
Tiedustelut sisältö: Tiina Parkkinen, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi , 040-7278777
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/johtamisen-ja-yritysjohtamisen- erikoisammattitutkinto-seurakunnille/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto