JET- johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Takaisin

(180 osp)

JET-tutkinto on kattava valmennus johtamistyön eri näkökulmiin. Koulutus ohjaa sinua- kehittämään työtapojasi ja osaamistasi johtajana- tutustumaan toisten johtajien ja esimiesten työhön ja laajentamaan näkökulmiasi johtajuudesta- kehittämään työyhteisösi toimintaa, taloutta sekä henkilöstön osaamista tavoitteellisesti- luomaan ympärillesi hyvinvoivan työyhteisön. 

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat
Aika ja paikka: 24.11.2020-30.4.2022 (huom! uusi aloitusajankohta)
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja- osaa toimia vastuualueensa johtamistehtävissä ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta – osaa arvioida ja johtaa henkilöstöä, ja työyhteisön toimintaa- osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittää osaamistaan johtajana​ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ja johtaa niitä tavoitteellisesti.
Lisätietoja: ​Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti opetuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopiva aikana.
Johtamisen
ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella,
kehittää ja johtaa toimintaa entistä tavoitteellisemmin. Tutkinnon avulla
hankit laaja-alaisen osaamispohjan käytännön johtamistehtäviin.Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon voit
suorittaa työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen sisältyy
lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua.Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta (13–16
pv), etäopiskelusta sekä aidoista työtilanteista, joissa osaamista arvioidaan.Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu
osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija
tarvitsee. Opinnot kestävät mukaan 1-1,5 vuotta-Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan
näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän
tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat
yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden
ammattikorkeakouluun tai ​yliopistoon.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 € oppisopimuskoulutuksena, 500€ muuten
Tiedustelut kustannuksista: Tiina Parkkinen, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi , 040-7278777
Tiedustelut sisältö: Tiina Parkkinen, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi , 040-7278777
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto-seurakunnille/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto