JET-Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Takaisin

(180 osp)

Haluatko kehittää johtamisen työtapoja ja kasvattaa ammatillista itsetuntemustasi? JET on koulutus, joka vahvistaa osaamistasi johtajana ja taitojasi työyhteisön toiminnan kehittäjänä. Koulutuksessa tutustutaan myös toisten johtajien ja esimiesten työhön ja laajennetaan johtajuuden näkökulmia.

Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: Aloituspäivä 24.3.2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.3.2020
Ilmoittautumislinkki: http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa toimia vastuualueen johtamistehtävissä. Hän osaa johtaa, suunnitella ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana. Osallistuja osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja taloutta sekä kehittää toiminnan tuloksellisuutta.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 500 €, oppisopimusopiskelijat 100 €
Täysihoito: kts. kustannusten lisätiedot
Kustannusten lisätieto: Yhden päivän ateriapaketin hinta on 17 € + päivällinen 9 € . Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 62 € (2 hh) / 82 € (1 hh) / majoitusvuorokausi.
Tiedustelut: Tiina Parkkinen tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi 0407278777
Lisätietoja: Tutkinto soveltuu organisaation ylimmälle ja keskijohdolle, kuten seurakunnissa kirkkoherroille, talous- ja hallintojohdolle, toimialavastaaville tai asiantuntijoille, joilla on jo käytännön kokemusta oman vastuualueensa johtamisesta. Koulutus valmentaa suorittamaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, joka antaa valmiudet suunnitella, kehittää ja johtaa toimintaa entistä tavoitteellisemmin ja tarjoaa laaja-alaisen osaamispohjan käytännön johtamistehtäviin. Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aihealueet: johtajana toimiminen, strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen sekä tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta (13-16 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista aidoissa työtilanteissa. Opinnot kestävät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan 1,5-2 vuotta.
Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto