Johdatus hengelliseen ohjaukseen

Takaisin

(3 op)

Osallistuja tuntee kirkon hengellisen ohjauksen periaatteita ja eri toteuttamistapoja sekä kehittää valmiuksiaan hengellisenä ohjaajana. Koulutus on tarkoitettu kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille ja sopii kaikille.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 5.-7.3. & 25.-26.10.2021 Poitsilan kartano, Tikkupolku 1, Hamina.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa: – ​käyttää hengellisen ohjauksen menetelmiä, – toteuttaa hengellistä ohjausta ryhmässä ja – tukea seurakuntalaisen kasvamista kristittynä.​
Lisätietoja: Toteutetaan kahtena lähiopiskelujaksona ja niiden välisenä itsenäisenä työskentelynä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 600 € / jäsenalennushinta 540€ Hiljaisuuden Ystävien jäsenille ja jäsenyhteisöjen työntekijöille.
Täysihoito: Sisältyy lähijaksojen osalta osallistumismaksuun.
Muut kustannukset: Mahdolliset matkakulut ja päivärahat.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi
Tiedustelut sisältö: Kati Pirttimaa, kati.pirttimaa@evl.fi, 050 342 7007
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry.
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta, Turun arkkihiippakunta