Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen

Takaisin

(5 op)

Miksi ja miten uskontoa tutkitaan yliopistossa? Mitä teologisella tiedekunnalla on tarjottavanaan? Olisitko sinä tuleva teologi?

Kurssi antaa yleiskatsauksen siihen laajaan kenttään, jonka teologian
ja uskonnontutkimuksen alat muodostuvat, sekä antaa valmiuksia
tieteelliseen ajatteluun ja opiskeluun. Kurssi sisältyy 5 op:n
laajuisena teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoihin.

Koulutustyyppi: Verkkototeutus, Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: Muut, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 11.01.2021 – 22.03.2021 verkkokurssi
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen tehtäviä yhteiskunnassatunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen erilaisia tapoja tuottaa
tieteellistä tietoa, määritellä uskonnollisia ilmiöitä ja ymmärtää
lähestymistapojen niiden mahdollisuuksia ja rajoituksiaosaa erottaa tieteelliset lähestymistavat uskontoon muista lähestymistavoistatunnistaa arkiajattelun ja tutkimuksen tuottaman tiedon perusteita ja erojaosaa suhtautua kriittisesti tietoon ja sen lähteisiin sekä perustella näkemyksensäsaa valmiuksia korkeakouluopintojen edellyttämiin taitoihin kuten
kieli- ja tekstitaitoihin, kriittiseen ajatteluun, tutkivaan oppimiseen
ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lisätietoja:

Katso video, jossa opiskelijat kertovat, mitä ovat oppineet ensimmäisenä vuotenaan Teologisessa tiedekunnassa! https://youtu.be/Ptv8VOiyZfQ

Kurssin suoritukseen kuuluu verkkokeskusteluja, monivalintatenttejä ja loppuessee.

Jos olet jo aiemmin suorittanut tästä opintojaksosta 2 op:n laajuisen kurssin, voit ilmoittautua tämän opinto-ohjelman kautta täydentämään suoritustasi 5 op:n laajuiseksi. Täydentävälle osuudelle on oma ilmoittautumislinkki Ilmoittautuminen ja opintomaksu -kohdassa.

Opintojakso
on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/aytuk-1001/136438179
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto