Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen

Takaisin

(2 op)

Miksi ja miten uskontoa tutkitaan yliopistossa? Mitä teologisella tiedekunnalla on tarjottavanaan? Olisitko sinä tuleva teologi?

Koulutustyyppi: Verkkototeutus, Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: Muut
Aika ja paikka: 11.01.2021 – 08.02.2021 verkkokurssi
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen tehtäviä yhteiskunnassa
  • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen erilaisia tapoja tuottaa tieteellistä tietoa, määritellä uskonnollisia ilmiöitä ja ymmärtää lähestymistapojen niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia
  • osaa erottaa tieteelliset lähestymistavat uskontoon muista lähestymistavoista
  • tunnistaa arkiajattelun ja tutkimuksen tuottaman tiedon perusteita ja eroja
  • osaa suhtautua kriittisesti tietoon ja sen lähteisiin sekä perustella näkemyksensä
  • saa valmiuksia korkeakouluopintojen edellyttämiin taitoihin kuten kieli- ja tekstitaitoihin, kriittiseen ajatteluun, tutkivaan oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lisätietoja:

Täällä ilmoittaudut kurssin 2 op alkuosaan. Alkuosa sopii hyvin lyhyeksi tutustumiseksi siihen, mitä teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot ovat.

Kurssi antaa yleiskatsauksen siihen laajaan kenttään, jonka teologian ja uskonnontutkimuksen alat muodostuvat, sekä antaa valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja opiskeluun. Kurssista voi suorittaa ensin ainoastaan 2 op alun (huomaa erillinen ilmoittautuminen). Jos aihepiiri kiinnostaa, kurssin voi ainakin kolmivuotiskauden loppuun eli syksyyn 2022 asti täydentää koko 5 op suoritukseksi.

Kurssin tämä osuus suoritetaan osallistumalla kolmeen verkkokeskusteluun ja kahteen monivalintatenttiin. HUOM! Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoihin kurssi kelpaa vain 5 op:n laajuisena suorituksena.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 30
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/aytuk-1001/136436357
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto