Johdatus ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen

Takaisin

Haluaisitko tietoa ajankohtaisista kestävän kehityksen teemoista?
Koulutuksessa tutustumme käytännön työtapoihin ja pohdimme yhdessä, kuinka sitouttaa kaikki mukaan kestävyystyöhön ja saada aikaan muutoksia arvoihin, asenteisiin ja toimintaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Ilmoittautumisen lisätiedot: Yksittäinen henkilö ei voi ilmoittautua, mutta meiltä voi tilata koulutuksen ryhmälle.
Lisätietoja: Koulutus on hyvin toiminnallinen: osallistujat kokeilevat käytännössä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja aloittavat oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Osallistujat saavat materiaalia koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta. Toteutamme koulutuksen tilaajan toivomassa paikassa, mieluiten ulkoympäristössä. Myös webinaaritoteutus on mahdollinen.

Tiedustelut kustannuksista: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Tiedustelut sisältö: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Linkki kotisivulle: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/
Aineistoa: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/ymparisto-ja-kestavyyskasvatuksen-tilauskoulutukset/
Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI
Arkistointitunnus: KK20240426110852TI000327