Johtajana kirkossa 1. ryhmä

Takaisin

(20 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​​Johtajana kirkossa on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus, joka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Koulutus soveltuu johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 28.-30.8.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää ja 4.-6.11.2024 Teams sekä lisäksi kaksi jaksoa v. 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: http://evl.fi/erityiskoulutukset
Osaamistavoitteet:

​​Osallistuja

  • tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja,

  • hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,

  • hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,

  • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja

  • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.

Lisätietoja: ​​​Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Kehittämistehtävästä laaditaan kirjallinen raportti.Koulutukseen voivat osallistua kirkon ja seurakuntien sekä hengellisessä elämässä että tukipalveluissa toimivat johtajat ja lähijohtajat. Opiskelussa hyödynnetään osallistujien omaa johtamiskokemusta.
Koulutus soveltuu ylemmän pastoraalin tutkintoon sisältyväksi johtamiskoulutuksen opintokokonaisuudeksi (YP/T). Jos tilaa on, koulutukseen voidaan ottaa myös muita johtamiskoulutuksesta kiinnostuneita. Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen pakollinen moduuli / lähijohtajat (JOK/P). Lisätietoja johtamisen erityiskoulutuksesta evl.fi/erityiskoulutukset
Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 191€/jakso
Täysihoito: 261 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus