Johtajana kirkossa 2021 ryhmä 1 (entinen Kirjo II C/D ja Kirjo II Y)

Takaisin

(20 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Johtajana kirkossa soveltuu eri johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille.

Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen. ​

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Papit
Aika ja paikka: 27.-29.9.2021; 24.-26.11.2021 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi kaksi jaksoa keväällä 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen otetaan 24 opiskelijaa.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja,hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,omaksuu itsereflektion ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään jahyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.

​ 

Lisätietoja: Koulutus
on suunnattu ensisijaisesti johtamistehtävissä toimiville sekä ylempää
pastoraalitutkintoa suorittaville. Jos tilaa on, koulutukseen voidaan ottaa
myös muita johtamiskoulutuksesta kiinnostuneita. ​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriakustannukset ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi, 040 142 5176
Tiedustelut sisältö: Terttu Malo, terttu.malo@evl.fi, 040 120 9043
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus