Johtajana kirkossa 2021 ryhmä 2 (entinen Kirjo II C/D ja Kirjo II Y)

Takaisin

(20 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Johtajana kirkossa on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus, joka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Koulutus soveltuu johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Papit
Aika ja paikka: 22.-24.9.2021; 8.-10.12.2021 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi kaksi jaksoa keväällä 2022.
Ilmoittautuminen viimeistään: 13.11.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt mutta jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi. Koulutukseen otetaan 24 opiskelijaa.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja,
  • hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,
  • hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,
  • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja
  • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.

Lisätietoja:

Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Kehittämistehtävästä laaditaan kirjallinen raportti.

Koulutukseen voivat osallistua kirkon ja seurakuntien sekä hengellisessä elämässä että tukipalveluissa toimivat johtajat ja lähijohtajat. Opiskelussa hyödynnetään osallistujien omaa johtamiskokemusta. Koulutus soveltuu ylemmän pastoraalin tutkintoon sisältyväksi johtamiskoulutuksen opintokokonaisuudeksi.​

Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli (JOK/V)

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriakustannukset ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi, 040 142 5176
Tiedustelut sisältö: Markku Tynkkynen, markku.tynkkynen@evl.fi, 050 352 2669
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus