Johtajana kirkossa 2021 ryhmä 3 (entinen Kirjo II C/D ja Kirjo II Y)

Takaisin

(20 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Johtajana kirkossa soveltuu eri johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille.

Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen. ​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 13.-15.10.2021, 15.-17.12.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi kaksi jaksoa keväällä 2022.
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt mutta jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi. Koulutukseen otetaan 24 opiskelijaa.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja,
  • hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,
  • hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,
  • omaksuu itsereflektion ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja
  • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.​

Lisätietoja: Koulutus on suunnattu ensisijaisesti johtamistehtävissä toimiville sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville. Jos tilaa on, koulutukseen voidaan ottaa myös muita johtamiskoulutuksesta kiinnostuneita. ​

Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli (JOK/V).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriakustannukset ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi, 040 142 5176
Tiedustelut sisältö: Markku Tynkkynen, markku.tynkkynen@evl.fi, 050 352 2669
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus