Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)

Uusi koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään vuoden 2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillisessa ja työelämälähtöisessä koulutuksessa mahdollistetaan pappien ja muiden kirkon esimiestehtävissä toimivien yhdessä oppiminen.​

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. jakso 10.-11.2.2021 ja 2. jakso 14.-15.4.2021 Rokuan leirikeskus, Salmisentie 300, 91670 Rokua
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Papeilla tulee ennen koulutuksen alkamista olla suoritettuna pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT10 (Työyhteisö ja hallinto)
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja
Lisätietoja:

Johtamisen perusteet edellytetään vuoden 2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Papeilla tulee ennen koulutuksen alkamista olla suoritettuna pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT10 (Työyhteisö ja hallinto).

Koulutuksessa käsitellään johtamisen yleisiä perusteita ja niitä johtamiseen seurakunnassa liittyviä osa-alueita, jotka ovat yhteisiä sekä lähiesimiesten että ylimmän johdon johtamistyössä.

Opintokokonaisuuden sisällön muodostavat:

– Oman johtajuuden, johtamisvalmiuksien ja ammatillisen kutsumuksen reflektio

– Hyvän johtajuuden peruspiirteet

– Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä

– Yhteiset tekijät lähiesimiesten ja ylimmän johdon johtamistyössä:

o Esimiestyön perusvastuut, esimies-alaisdynamiikka ja henkilöjohtamisen haastavat tilanteet

o Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisvastuunkantajien toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyön tukeminen

o Seurakunnan hallinnon ja talouden perusteet

Koulutukseen sisältyy etäopiskelutehtäviä.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op, papeille):

Vuodesta 2021 lukien kirkkoherran virkaan kelpoistavaan Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon voi osallistua vain henkilö, joka on

– suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen (tai hänelle se on luettu hyväksi muiden johtamisopintojen tms. perusteella) ja

– osallistunut Johtamisen perusteet -koulutuksen suoritettuaan johtamispotentiaalikartoitukseen ja sen jälkeen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Johtamisen koulutus muodostuu Johtamisen perusteet -koulutuksesta ja Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta, jotka korvaavat Kirjo I -koulutuksen. Seurakuntatyön johtamisen tutkinto on tarkoitettu siis papeille, jotka hakevat kirkkoherran virkaan kelpoistavaa pätevyyttä.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Noin 150€/jakso/2hh (sis. täysihoito)
Täysihoito: Noin 150€/jakso/2hh (sis. täysihoito)
Kustannusten lisätiedot: Osallistumisen voi perua kuluitta kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Tiedustelut kustannuksista: Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, p. 044 755 5551, Kari Ruotsalainen, kari.ruotsalainen@evl.fi, p. 044 755 5556 ja Matti Laurila, matti.laurila@evl.fi, p. 040 744 6055
Tiedustelut sisältö: Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, p. 044 755 5551, Kari Ruotsalainen, kari.ruotsalainen@evl.fi, p. 044 755 5556 ja Matti Laurila, matti.laurila@evl.fi, p. 040 744 6055
Linkki kotisivulle: https://www.oulunhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Oulun hiippakunta