Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​​Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisöjen voimavarojen esiin saaminen. ​​Koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat lähijohtaja- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään papeilta, jotka aikovat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. jakso 27.-28.1.2022, 2. jakso 10.-11.3.2022 Puhjonrannan kurssikeskus, Valkeala
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja​
​– tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
– osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
– osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
– tuntee seurakunnallisessa esimiestyössä ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja
Lisätietoja: ​​Sisällöt
– seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
– seurakunta työnantajana ja työpaikkana
– seurakunnan hallinnon ja talouden peruspiirteet
– hyvän johtamisen ja esimiestyön tunnusmerkit ja edellytykset
– vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa
– oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 €
Täysihoito: n. 200 eur sisältäen molemmat jaksot
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta