Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)

Uusi koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai jotka suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään vuoden 2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillisessa ja työelämälähtöisessä koulutuksessa mahdollistetaan pappien ja muiden kirkon esimiestehtävissä toimivien yhdessä oppiminen.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. lähijakso 15.-16.1.2020 ja 2. lähijakso 21.-22.4.2020. Paikka Säkylä
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.10.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/johtamisen-perusteet/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Papeilla tulee ennen koulutuksen alkamista olla suoritettuna pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT10 (Työyhteisö ja hallinto).
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan

– tuntee hyvän johtamisen perusteita

– osaa hahmottaa seurakunnallisessa johtamistyössä olennaisia tekijöitä sekä

– osaa hyödyntää esimiestyössä ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä seurakuntien tehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 290 €. Laskutus 2 osassa.
Täysihoito: kyllä
Tiedustelut: Mari Leppänen mari.leppanen@evl.fi
Lisätietoja: HUOM! Koulutuksen toteutussuunnitelmaa ja koulutustietoja tarkennetaan syksyn 2019 aikana.

Johtamisen perusteet edellytetään vuoden 2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Papeilla tulee ennen koulutuksen alkamista olla suoritettuna pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT10 (Työyhteisö ja hallinto).

Koulutuksessa käsitellään johtamisen yleisiä perusteita ja niitä johtamiseen seurakunnassa liittyviä osa-alueita, jotka ovat yhteisiä sekä lähiesimiesten että ylimmän johdon johtamistyössä.

Opintokokonaisuuden sisällön muodostavat:

– Oman johtajuuden, johtamisvalmiuksien ja ammatillisen kutsumuksen reflektio

– Hyvän johtajuuden peruspiirteet

– Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä

– Yhteiset tekijät lähiesimiesten ja ylimmän johdon johtamistyössä:

o Esimiestyön perusvastuut, esimies-alaisdynamiikka ja henkilöjohtamisen haastavat tilanteet

o Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisvastuunkantajien toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyön tukeminen

o Seurakunnan hallinnon ja talouden perusteet

Koulutukseen sisältyy etäopiskelutehtäviä.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op, papeille):

Vuodesta 2021 lukien kirkkoherran virkaan kelpoistavaan Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon voi osallistua vain henkilö, joka on

– suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen (tai hänelle se on luettu hyväksi muiden johtamisopintojen tms. perusteella) ja

– osallistunut Johtamisen perusteet -koulutuksen suoritettuaan johtamispotentiaalikartoitukseen ja sen jälkeen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Johtamisen peruskoulutus muodostuu 2020 alkaen Johtamisen perusteet -koulutuksesta ja vuonna 2021 käynnistyvästä uudesta Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta, jotka korvaavat Kirjo I -koulutuksen.

Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta