Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli

Moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus (5 op) on työelämälähtöinen koulutus, jossa mahdollistetaan johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppiminen.

Kirkon johtamisen erityiskoulutukseen sisältyvä koulutus on tarkoitettu seurakunnan johtamistehtävissä jo toimiville, niissä aloittaville tai niistä kiinnostuneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös seurakunnan lähettämiä vapaaehtoistehtävissä toimivia seurakuntalaisia sekä luottamushenkilöitä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. Jakso 22.-23.2.2022 ja 2. jakso 26.-27.4.2022. Haapaniemen Hiippakuntakartano.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja
Lisätietoja: Opintokokonaisuus edellytetään Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (5 op) suorittavilta papeilta. Opintokokonaisuuteen hyväksymisen edellytyksenä on, että pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT 10 Työyhteisö ja hallinto on suoritettu. Mikäli papilla on muulla tavoin Johtamisen perusteet -koulutusta vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen, hän voi hakea tuomiokapitulilta hyväksilukemista (lisätiedot terhi.kaira@evl.fi).

Koulutuksen kohderyhmät

Lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimivat tai niihin hakeutumista suunnittelevat seurakunnan työntekijät kaikista ammattiryhmistä
Johtamisesta kiinnostuneet kirkon työntekijät kaikista ammattiryhmistä
Seurakunnan lähettämät vapaaehtoistehtävissä toimivat ja johtamisesta kirkossa kiinnostuneet luottamushenkilöt

Lisätietoa sisällöstä ja toteutuksesta

Koulutus rakentuu orientoivista tehtävistä, 2 x 2 pv:n lähijaksoista sekä johtamistyöhön ja johtajana kehittymiseen liittyvistä opiskelutehtävistä.

Tarkemmat tiedot koulutuksen rakenteesta ja toteutuksesta lähetetään ilmoittautuneille viimeistään tammikuussa 2022.

Koulutus sisältää ennakko- ja väliajantehtäviä.

Koulutuksesta vastaavat hiippakuntadekaani Terhi Kaira sekä asiantuntijat Johanna Korkeaniemi ja Mirca Mäensivu-Puukko

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 50
Täysihoito: Kahden päivän jaksolta: 185€ / 2hh, 212€ / 1hh, 120€ / ei majoitusta.
Tiedustelut kustannuksista: lapua.tuomiokapituli@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terhi.kaira@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.lapuanhiippakunta.fi/kalenteri/johtamisen-perusteet-2022/
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta