Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Johtamisen perusteet on moniammatillinen, työelämälähtöinen koulutus, jossa mahdollistetaan johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppiminen. Koulutus on tarkoitettu lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimiville tai niihin hakeutumista suunnitteleville kaikista ammattiryhmistä, tai johtamisesta kiinnostuneille. Seurakunnan lähettämille vapaaehtoistehtävissä toimiville ja johtamisesta kirkossa kiinnostuneille luottamushenkilöille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 24.-25.8. ja 23.-24.11. 2022 Tampere, AitO Toimintakeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja: ​Opintokokonaisuus edellytetään Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (5 op) suorittavilta papeilta. Opintokokonaisuuteen hyväksymisen edellytyksenä on, että pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT 10 Työyhteisö ja hallinto on suoritettu. Mikäli papilla on muulla tavoin Johtamisen perusteet -koulutusta vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen, hän voi hakea tuomiokapitulilta hyväksilukemista.
​​
​Koulutuksen sisältö:

  • Oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio
  • Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Hyvän johtamisen tunnusmerkit ja edellytykset
  • Seurakuntien johtamisjärjestelmät ja hallinnon ja talouden peruspiirteet
  • Seurakunta työnantajana ja työpaikkana
  • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa

​Koulutuksen rakenne:
Koulutus rakentuu orientoivista tehtävistä, kahdesta kahden päivän lähijaksosta, etäopiskelutehtävistä sekä oman oppimisen koostamisesta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koulutusmaksu täysihoidolla n. 300 euroa. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Täysihoito n. 300 euroa. Mahdollisuus myös pelkkään ruokailuun.
Muut kustannukset: Matkakulut.
Tiedustelut kustannuksista: terhi.torma@evl.fi; mikko.h.lehtovaara@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terhi.torma@evl.fi; mikko.h.lehtovaara@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta