Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli

​​Johtamisen perusteet on kirkon johtamiskoulutuksen perusvaiheen ensimmäinen osa, joka toteutuu moniammatillisesti.​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Diakonit ja diakonissat, Kirkkoherranviraston työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Kiinteistötoimen työntekijät
Aika ja paikka: Orientaatio koulutukseen 20.4.2023 klo 9-11.30, koulutusjakso (lähi) 12.-13.9.2023, koulutuspäivä (teams) 2.11.2023 ja koulutuspäivä (lähi) 21.11.2023.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Vapaita koulutuspaikkoja voi tiedustella 31.1.2023 saakka.
Osaamistavoitteet: ​ ​Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet,
  • hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä,
  • tutkii johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan sekä
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja.

Lisätietoja:
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: kyllä
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat. Koulutus toteutuu mahdollisesti yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa, ja koulutuspaikat vahvistuvat vuoden 2023 alussa. Varaudu alustavasti matkakustannuksiin siten että lähipäivät toteutuvat Tampereella ja Turussa.
Tiedustelut kustannuksista: Hinnat sisältävät täysihoidon ja koulutuksen.
Tiedustelut sisältö: Mirkka Torppa ja Mika Nokelainen, mirkka.torppa@evl.fi ja mika.nokelainen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta