Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli JEK/P Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​​Johtamisen perusteet on kirkon johtamiskoulutuksen perusvaiheen ensimmäinen osa, joka toteutuu moniammatillisesti.

Koulutus on tarkoitettu arkkihiippakunnassa

– eri ammattiryhmissä lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimiville tai niihin hakeutumista suunnitteleville
– seurakuntatyön johtamisen tutkintoa suorittamaan hakeutuville papeille (edellytys PT10 suorittaminen).
– seurakunnan lähettämille vapaaehtoistehtävissä toimiville ja johtamisesta kirkossa kiinnostuneille luottamushenkilöille

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Diakonit ja diakonissat, Kirkkoherranviraston työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Uudet työntekijät, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: 1. lähijakso 29.-30.8.2022 ja 2.lähijakso 22.-23.11.2022 Pihlavan leirikeskus os. Lehmuuntie 35, Säkylä
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet,
  • hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä,
  • tutkii johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan sekä
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300 €
Täysihoito: kyllä
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Kustannusten lisätiedot: Hinnat sisältävät täysihoidon ja koulutuksen.
Tiedustelut kustannuksista: Mirkka Torppa ja Mika Nokelainen, mirkka.torppa@evl.fi ja mika.nokelainen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Mirkka Torppa ja Mika Nokelainen, mirkka.torppa@evl.fi ja mika.nokelainen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta