Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Kirkon tulevaisuuden kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Uusi, moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus (5 op) on työelämälähtöinen koulutus, jossa mahdollistetaan johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppiminen.
Kirkon johtamisen erityiskoulutukseen sisältyvä koulutus on tarkoitettu seurakunnan johtamistehtävissä jo toimiville, niissä aloittaville tai niistä kiinnostuneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös seurakunnan lähettämiä vapaaehtoistehtävissä toimivia seurakuntalaisia sekä luottamushenkilöitä.
Opintokokonaisuus edellytetään Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (5 op) suorittavilta papeilta. Opintokokonaisuuteen hyväksymisen edellytyksenä on, että pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT 10 Työyhteisö ja hallinto on suoritettu. Mikäli papilla on muulla tavoin Johtamisen perusteet -koulutusta vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen, hän voi hakea tuomiokapitulilta hyväksilukemista.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Papit
Aika ja paikka: 1. Jakso 16.-17.2.2021 ja 2. Jakso 7.-8.4.2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja
Lisätietoja: Koulutuksen kohderyhmät ovat
• Lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimivat tai niihin hakeutumista suunnittelevat seurakunnan työntekijät kaikista ammattiryhmistä
• Johtamisesta kiinnostuneet kirkon työntekijät kaikista ammattiryhmistä
• Seurakunnan lähettämät vapaaehtoistehtävissä toimivat ja johtamisesta kirkossa kiinnostuneet luottamushenkilöt
• Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa suorittamaan hakeutuvat papit
Edellytyksenä osallistumiselle pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuden PT10(Työyhteisö ja hallinto) suorittaminen. Muulla tavoin Johtamisen perusteet -koulutusta vastaavat tiedot, taidot ja osaamisen hankkineiden pappien ei tarvitse osallistua Johtamisen perusteet -koulutukseen päästäkseen suorittamaan Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa
Sisällöt
• Oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio
• Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
• Hyvän johtamisen tunnusmerkit ja edellytykset
• Seurakuntien johtamisjärjestelmät ja hallinnon ja talouden peruspiirteet
• Seurakunta työnantajana ja työpaikkana
• Vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa
Koulutus rakentuu orientoivista tehtävistä, lähijaksoista (yhteensä 3-4 -päivää; toteutetaan kunkin hiippakunnan oloissa tarkoituksenmukaisella tavalla) sekä johtamistyöhön ja johtajana kehittymiseen liittyvistä opiskelutehtävistä ja raportista.
Tarkemmat tiedot koulutuksen rakenteesta ja toteutuksesta lähetetään ilmoittautuneille viimeistään tammikuussa 2021.
Koulutus sisältää ennakko- ja väliajantehtäviä.
Koulutuksesta vastaavat hiippakuntadekaani Terhi Kaira sekä hiippakuntasihteerit Johanna Korkeaniemi ja Mirca Mäensivu-Puukko
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Kokonaishinta 424 € / 1hh, ja 370 € / 2hh. (Jaksoittain: 212 € / 1hh ja 185 € / 2hh. Hinta 120 €/jakso, mikäli yöpyy muualla)
Tiedustelut kustannuksista: Toimistosihteeri Annukka Pihlaja, annukka.pihlaja@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaani Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi (1.9. alkaen) sekä hiippakuntasihteerit Johanna Korkeaniemi, johanna.korkeaniemi@evl.fi ja Mirca Mäensivu-Puukko, mirca.maensivu-puukko@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta