Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Johtamisen perusteet on moniammatillinen, työelämälähtöinen koulutus, jossa mahdollistetaan johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppiminen. Koulutus on tarkoitettu lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimiville tai niihin hakeutumista suunnitteleville kaikista ammattiryhmistä, tai johtamisesta kiinnostuneille sekä seurakunnan lähettämille vapaaehtoistehtävissä toimiville ja johtamisesta kirkossa kiinnostuneille luottamushenkilöille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Orientaatiotapaaminen 20.4.2023 Teams. Lähipäivät 12.-13.9.2023. Koulutuspäivä 2.11.2023 Teams. Lähipäivä 21.11.2023.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja – tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
– osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
– osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
– tuntee seurakunnallisissa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja
Lisätietoja:

​Opintokokonaisuus edellytetään Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (5 op) suorittavilta papeilta. Opintokokonaisuuteen hyväksymisen edellytyksenä on, että pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT 10 Työyhteisö ja hallinto on suoritettu. Mikäli papilla on muulla tavoin Johtamisen perusteet -koulutusta vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen, hän voi hakea tuomiokapitulilta hyväksilukemista. Koulutus järjestetään joko Tampereen hiippakunnan omana tai yhdessä Turun arkkihiippakunnan kanssa riippuen osallistujamäärästä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen hiippakuntien osallistujille. Paikkoja voi tiedustella vielä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
​​
​Koulutuksen sisältö:

Oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä Hyvän johtamisen tunnusmerkit ja edellytykset Seurakuntien johtamisjärjestelmät ja hallinnon ja talouden peruspiirteet Seurakunta työnantajana ja työpaikkana Vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa

​Koulutuksen rakenne:

Koulutus rakentuu orientoivista tehtävistä, kahdesta kahden päivän lähijaksosta, etäopiskelutehtävistä sekä oman oppimisen koostamisesta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: n. 250 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: On
Muut kustannukset: Matkakulut
Kustannusten lisätiedot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Tiedustelut kustannuksista: airi.raitaranta@evl.fi
Tiedustelut sisältö: airi.raitaranta@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta