Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Kohderyhmä:
Lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimivat tai niihin hakeutumista suunnittelevat kaikista ammattiryhmistä
Johtamisesta kiinnostuneet kirkon työntekijät kaikista ammattiryhmistä
Seurakunnan lähettämät vapaaehtoistehtävissä toimivat ja johtamisesta kirkossa kiinnostuneet luottamushenkilöt
Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa suorittamaan hakeutuvat papit (edellytys PT10 suorittaminen)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. lähijakso 31.8-1.9.2021 ja 2.lähijakso 11.-12.1.2022 Pihlavan leirikeskus os. Lehmuuntie 35, Säkylä
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet, hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä, tutkii johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan sekä tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja. ​
Osallistumismaksu: 300 €
Täysihoito: Kyllä
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu jakautuu puoliksi kahdelle. Hinnat sisältävät täysihoidon ja koulutuksen.
Tiedustelut kustannuksista: Mirkka Torppa ja Mari Leppänen, mirkka.torppa@evl.fi ja mari.leppanen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Mirkka Torppa ja Mari Leppänen, mirkka.torppa@evl.fi ja mari.leppanen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta