Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään vuoden 2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillisessa ja työelämälähtöisessä koulutuksessa mahdollistetaan pappien ja muiden kirkon esimiestehtävissä toimivien yhdessä oppiminen.​

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät
Aika ja paikka: 1. jakso 18.-19.1.2021, 2. jakso 4.-5.5.2021, Rytkyn leirikeskus, Rytkynrannantie 16, Kuopio
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa osallistumismaksun ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Osaamistavoitteet:

Koulutuksen jälkeen osallistujatuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteetosaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitäosaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuitasisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja: Sisällöt• Oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio• Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä• Hyvän johtamisen tunnusmerkit ja edellytykset• Seurakuntien johtamisjärjestelmät ja hallinnon ja talouden peruspiirteet• Seurakunta työnantajana ja työpaikkana• Vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100,00 €
Täysihoito: n. 120 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Antti Kokkonen, antti.kokkonen@evl.fi, 040 6881 455, Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi, 044 7050 607
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta