Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Kirkon tulevaisuuden kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Uusi, moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus (5 op) on työelämälähtöinen koulutus, jossa mahdollistetaan johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppiminen.
Kirkon johtamisen erityiskoulutukseen sisältyvä koulutus on tarkoitettu seurakunnan johtamistehtävissä jo toimiville, niissä aloittaville tai niistä kiinnostuneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös seurakunnan lähettämiä vapaaehtoistehtävissä toimivia seurakuntalaisia sekä luottamushenkilöitä.
Opintokokonaisuus edellytetään Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (5 op) suorittavilta papeilta. Opintokokonaisuuteen hyväksymisen edellytyksenä on, että pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT 10 Työyhteisö ja hallinto on suoritettu. Mikäli papilla on muulla tavoin Johtamisen perusteet -koulutusta vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen, hän voi hakea tuomiokapitulilta hyväksilukemista.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Papit, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Hallinnon ja talouden työntekijät
Aika ja paikka: 9.-10.9.2021 ja 25.-26.11.2021. Paikka ilmoitetaan myöhemmin, kuitenkin Tampereen hiippakunnan alueella.
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Max 6-8 osallistujaa. Kohderyhmänä pastoraalitutkinnon suorittaneet papit ja srk:n esimies- ja työalavastuutehtävissä toimivat muut työntekijät Tampereen hpk:n alueella; https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja
•tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
•osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
•osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
•tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja: Koulutuksen sisällöt
•Oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio
•Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
•Hyvän johtamisen tunnusmerkit ja edellytykset
•Seurakuntien johtamisjärjestelmät ja hallinnon ja talouden peruspiirteet
•Seurakunta työnantajana ja työpaikkana
•Vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa
Rakenne
Koulutus rakentuu orientoivista tehtävistä, lähijaksoista sekä johtamistyöhön ja johtajana kehittymiseen liittyvistä opiskelutehtävistä ja raportista.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Maksuton
Täysihoito: 400 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Muut kustannukset: Mahdolliset matkakulut ja päivärahat.
Kustannusten lisätiedot: Noin 200 € lähijakso täysihoidolla. Päiväosallistujan hinta pyydettäessä.
Tiedustelut kustannuksista: mikko.sulander@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terhi.torma@evl.fi; mikko.sulander@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta