Johtamisen perusteet, Lapua ja Oulu

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Kirkon tulevaisuuden kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus (5 op) on työelämälähtöinen koulutus, jossa mahdollistetaan johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppiminen.

Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esihenkilö- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutukseen voidaan ottaa myös seurakunnan lähettämiä vapaaehtoistehtävissä toimivia seurakuntalaisia sekä luottamushenkilöitä. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. lähijakso 30.-31.1.2024 ja 2. lähijakso 19.-20.3.2024, Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, 63100 Kuortane
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja: ​​​​​​Sisällöt

  • Oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio
  • Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Hyvän johtamisen tunnusmerkit ja edellytykset
  • Seurakuntien johtamisjärjestelmät ja hallinnon ja talouden peruspiirteet
  • Seurakunta työnantajana ja työpaikkana
  • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa

Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen (JOK 50 op) pakollinen moduuli (kirkkoherra, JOK/P) ja valinnainen moduuli (JOK/V). Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset www-sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: 230€/jakso, täyshoito 1hh. 75€/ lisäyö sis. iltapalan. 70€/jakso, ilman majoitusta sisältäen tarjoilut
Tiedustelut kustannuksista: Asiantuntija Johanna Korkeaniemi Sähköposti: johanna.korkeaniemi@evl.fi Puhelin: 040 672 0962 ja asiantuntija Mirca Mäensivu-Puukko mirca.maensivu-puukko@evl.fi p. 040 531 6585.
Tiedustelut sisältö: Asiantuntija Johanna Korkeaniemi Sähköposti: johanna.korkeaniemi@evl.fi Puhelin: 040 672 0962 ja asiantuntija Mirca Mäensivu-Puukko mirca.maensivu-puukko@evl.fi p. 040 531 6585.
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Oulun hiippakunta