Johtamisen perusteet, Oulu ja Lapua

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Kirkon tulevaisuuden kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillinen Johtamisen perusteet -koulutus (5 op) on työelämälähtöinen koulutus, jossa mahdollistetaan johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppiminen.

Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esihenkilö- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutukseen voidaan ottaa myös seurakunnan lähettämiä vapaaehtoistehtävissä toimivia seurakuntalaisia sekä luottamushenkilöitä. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. lähijakso 21.2.-22.2.2023 ja 2.lähijakso 18.-19.4.2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 euroa / lähijakso
Täysihoito: ei ole
Kustannusten lisätiedot: Majoitukset ja matkakulut jokainen osallistuja hoitaa ja maksaa itse.
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: matti.laurila@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta