Johtamisen perusteet, Turku ja Tampere

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​​Johtamisen perusteet on kirkon johtamiskoulutuksen perusvaiheen ensimmäinen osa, joka toteutuu moniammatillisesti. Koulutus on tarkoitettu– eri ammattiryhmissä lähijohtajan, työalan, tiimin tms. vastuutehtävissä toimiville, tai niihin hakeutumista suunnitteleville.
– seurakuntatyön johtamisen tutkintoa suorittamaan hakeutuville papeille (edellytys PT10 suorittaminen).– ensisijaisesti arkkihiippakunnan ja Tampereen hpk:n seurakuntien työntekijöille. Mahdollisesti muista hiippakunnista tulevien osallistujien ilmoittautuminen keskustellaan dekaanien kesken.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Diakonit ja diakonissat, Kirkkoherranviraston työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Kiinteistötoimen työntekijät
Aika ja paikka: Orientaatio (Teams) 6.5. klo 9-11.30, Lähikoulutusjakso 9.-10.9.2025, Tampere, Verkkokoulutuspäivä (Teams) 6.11.2025 ja Lähikoulutuspäivä 18.11.2025, Turku
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​ ​Osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet,
  • hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä,
  • tutkii johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan sekä
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja.

Lisätietoja: Opintokokonaisuuden sisällön muodostavat:
– Oman johtajuuden, johtamisvalmiuksien ja ammatillisen kutsumuksen reflektio
– Hyvän johtajuuden peruspiirteet
– Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
– Yhteiset tekijät lähiesimiesten ja ylimmän johdon johtamistyössä:o Esimiestyön perusvastuut, esimies-alaisdynamiikka ja henkilöjohtamisen haastavat tilanteeto Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisvastuunkantajien toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyön tukemineno Seurakunnan hallinnon ja talouden perusteetKoulutukseen sisältyy etäopiskelutehtäviä.Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla. Johtamisen erityiskoulutuksen aloitusvaiheen moduulit muodostuvat Johtamisen perusteet -koulutuksesta ja Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta / kirkkoherrat.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: noin 250 €
Täysihoito: sis. täysihoidon ja koulutuksen
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Tiedustelut kustannuksista: mirkka.torppa@evl.fi (Turun arkkihiippakunta) ja airi.raitaranta@evl.fi (Tampereen hiippakunta)
Tiedustelut sisältö: mirkka.torppa@evl.fi (Turun arkkihiippakunta) ja airi.raitaranta@evl.fi (Tampereen hiippakunta)
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/johtamisen-perusteet-2025/
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Tampereen hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240430114655KO001755