Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle (ent. Kirjo II)

Takaisin

(20 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Hallinnon ja talouden työntekijät
Aika ja paikka: 27.10.2020 klo 10-16 orientaatiojakso Tampereella; 15.-17.2.2021 Turun arkkihpk:n alueella; 10.-12.5.2021 Tampereen hpk:n alueella; 4.-6.10.2021 Turun arkkihpk:n alueella. Lähijaksot alkavat klo 10 ja päättyvät viimeisenä päivänä viimeistään klo 15:00.
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Peruutusehdot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: Osallistuja,
– osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen liittyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamisessa
– tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta
– kehittää organisaation uusiutumiskykyä
– osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia
– osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta
– kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista
– osaa johtaa valmentaen
– osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista
– osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja
– osaa johtaa projekteja ja hankkeita
– ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä
– osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle
– tunnistaa itsensä johtamisen merkityksen johtamistyön perustana ja osaa johtaa itseään.
– kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.
​​

Lisätietoja: Seurakunnan ylimmän johdon jotamiskoulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu osallistujan omassa toimintaympäristössä ja liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön johtamistyöhön. Koulutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin sekä seurakunnan toiminnan tarkasteluun kokonaisuutena. Koulutus tukee samalla seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä.

Sisältö ja painotukset

Koulutuksen keskeiset osaamisalueet ovat:
– tulevaisuuden johtaminen
– hallinnollinen johtaminen
– henkilöstöjohtaminen
– johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena

Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutus on suunnattu ensisijaisesti Tampereen hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan seurakuntien ​tuoreille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhalitjoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle.

Koulutukseen sisältyy pienryhätyöskentelyjä väliajalla, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 1000 – 1200 € Arvio, oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: On
Muut kustannukset: Matkakustannukset.
Tiedustelut kustannuksista: Tampere: Terhi Törmä (terhi.torma@evl.fi); Turku: Mari Leppänen (mari.leppanen@evl.fi)
Tiedustelut sisältö: terhi.torma@evl.fi; mari.leppanen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta ja Turun arkkihiippakunta