Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle, Lapua, Kuopio, Mikkeli ja Oulu

Takaisin

(20 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutus on suunnattu uusille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhaltijoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Papit
Aika ja paikka: Orientaatiopäivä: 9.2.2023, Teams. Jakso I: 12.-14.4.2023, Haapaniemen hiippakuntakartano. Jakso II: 16.-18.10.2023, Haapaniemen hiippakuntakartano. Jakso III: 24.-26.1.2024, Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

 • osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen kytkeytyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamiseen,
 • tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta,
 • kehittää organisaation uusiutumiskykyä
 • osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia,
 • osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta,
 • kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista,
 • osaa johtaa valmentaen,
 • osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista,
 • osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja,
 • osaa johtaa projekteja ja hankkeita,
 • ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä,
 • osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle,
 • tunnistaa itsensä johtamisen merkityksen johtamistyön perustana ja osaa johtaa itseään, sekä
 • kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.

Lisätietoja: ​Johtamiskoulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu intensiivijaksoilla sekä osallistujan omassa toimintaympäristössä ja liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön johtamistyöhön. Koulutus tukee seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä. Koulutuksen keskeiset osaamisalueet ovat:

 • johtaminen tänään ja tulevaisuudessa
 • hallinnollinen johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen
 • johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena

Yhteiskoulutus Lapuan, Kuopion, Mikkelin ja Oulun hiippakuntien osallistujille. Järjestelyvastuussa on Lapuan hiippakunta.Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen (50 op) pakollinen moduuli. Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla. Koulutuksen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.

Osallistumismaksu: 195 €
Täysihoito: 610 € (sis. 2 jaksoa 3 pv/305€)
Tiedustelut kustannuksista: terhi.kaira@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaani Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi, p. 050 326 3012
Linkki kotisivulle: https://www.lapuanhiippakunta.fi/kalenteri/johtamiskoulutus-kirkkoherroille-ja-hallinnon-johdolle-2/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kuopion, Mikkelin ja Oulun hiippakunnat