Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle Tampere, Turku

Takaisin

(20 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu osallistujan omassa toimintaympäristössä ja liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön johtamistyöhön. Koulutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin sekä seurakunnan toiminnan tarkasteluun kokonaisuutena. Koulutus tukee samalla seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä. Koulutukseen sisältyy orientaatiopäivä, lähijaksoja, mentorointia ja vertaisryhmätapaamisia sekä kehittämishanke ja muita etäopiskelutehtäviä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: orientaatiopäivä 8.3. 2022 verkossa, 16.-18.5. lähijakso Turku, 24.-26.10. lähijakso Tampere, 23.-25.1. 2023 lähijakso Turku
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Seurakuntien ylimmän johdon koulutus on suunnattu tuoreille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhaltijoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle Tampereen hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan alueelta.
Osaamistavoitteet: ​Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja:

 • Osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen kytkeytyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamisessa
 • Tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta
 • Kehittää organisaation uusiutumiskykyä
 • Osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia.
 • Osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta.
 • Kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista.
 • Osaa johtaa valmentaen
 • Osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista.
 • Osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja.
 • Osaa johtaa projekteja ja hankkeita.
 • Ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä.
 • Osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle.
 • Kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.
Lisätietoja: ​​Koulutuksen keskeiset osaamisalueet ovat:
– tulevaisuuden johtaminen
– hallinnollinen johtaminen
– henkilöstöjohtaminen
– johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena

Kolmen kolmipäiväisen lähijakson lisäksi koulutukseen sisältyy orientaatiopäivä, mentorointia, vertaisryhmätapaamisia sekä kehittämishanke ja muita etäopiskelutehtäviä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koulutusmaksu 300 euroa.
Täysihoito: Täysihoito noin 250 euroa/lähijakso. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Muut kustannukset: Matkakulut.
Kustannusten lisätiedot: Täysihoitomaksu muodostuu kurssikeskustasoisesta majoituksesta ja ruokailusta. Ne voidaan laskuttaa myös erikseen.
Tiedustelut kustannuksista: terhi.torma@evl.fi: mika.nokelainen@evl.fi; mirkka.torppa@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terhi.torma@evl.fi: mika.nokelainen@evl.fi; mirkka.torppa@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Turun arkkihiippakunta