Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle

Takaisin

(20 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutus on suunnattu uusille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhaltijoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: Orientaatiopäivä 11.3.2021 (verkko-opetus), 1. jakso 21.-23.4.2021, 2. jakso 19.-21.10.2021, 3. jakso 25.-27.1.2022. Rokuan leirikeskus, Salmisentie 300, 91670 Rokua
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Johtamiskoulutuksen tavoitteena on, että osallistuja

– osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen kytkeytyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamisessa,

– tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta,

– kehittää organisaation uusiutumiskykyä,

– osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia,

– osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta,

– kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista,

– osaa johtaa valmentaen,

– osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista,

– osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja,

– osaa johtaa projekteja ja hankkeita,

– ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä,

– osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle,

– tunnistaa itsensä johtamisen merkityksen johtamistyön perustana ja osaa johtaa itseään ja

– kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.

Lisätietoja: Johtamiskoulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu intensiivijaksoilla sekä osallistujan omassa toimintaympäristössä ja liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön johtamistyöhön. Koulutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin sekä seurakunnan toiminnan tarkasteluun kokonaisuutena. Koulutus tukee samalla seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä.
Koulutuksen keskeiset osaamisalueet ovat:– tulevaisuuden johtaminen– hallinnollinen johtaminen– henkilöstöjohtaminen– johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksenaYhteiskoulutus Kuopion, Lapuan, Mikkelin ja Oulun hiippakuntien osallistujille. Järjestelyvastuussa on Oulun hiippakunta.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: n. 350 € / jakso
Täysihoito: sisältyy osallistumismaksuun
Kustannusten lisätiedot: Kurssin hinta sisältää 360-arvioinnin ja siihen liittyvän konsultoinnin. Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa kurssin hinnan ja mahdolliset muut kulut.
Tiedustelut kustannuksista: Kari Ruotsalainen, kari.ruotsalainen@evl.fi, p. 044 755 5556
Tiedustelut sisältö: Kari Ruotsalainen, kari.ruotsalainen@evl.fi, p. 044 755 5556
Linkki kotisivulle: https://www.oulunhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Lapuan, Mikkelin ja Kuopion hiippakunta