Johtamisvalmennus 2019 – 2020

Takaisin

(15 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: Orientaatiopäivä pe 18.1.2019 klo 9.30-15 (paikka varmistuu myöhemmin). LIsäksi erikseen sovittavia työskentelyjä 4-5 kpl kaudessa keväällä 2019, syksyllä 2019 ja keväällä 2020 eli yhteensä 12 – 15 kertaa.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2018
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee valmentavan johtamisen perusteet ja osaamisen johtamiseen liittyvää ajattelua

– osaa hyödyntää valmentavan johtamisen käytäntöjä vuorovaikutustilanteissa omassa johtamistyössään

– tunnistaa oman johtamiskäyttäytymisensä vaikutuksia

– osaa toimia tilanteiden edellyttämillä tavoilla

– osaa kehittää johtamisen taitojaan.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: yhteensä 1000 €
Täysihoito:
Muut kustannukset: Mahdolliset matkakulut valmennustapaamisiin, joita on kerran kuussa.
Kustannusten lisätieto: 500 € vuonna 2019 ja 500 € vuonna 2020
Tiedustelut: Airi Raitaranta ja Mikko Sulander airi.raitaranta@evl.fi; mikko.sulander@evl.fi
Lisätietoja: Johtamisvalmennus on oppimisprosessi, joka on tarkoitettu Kirjo II:n suorittaneille (ei ole kuitenkaan ehto valmennukseen osallistumiselle). Työskentely tapahtuu pienissä valmennusryhmissä ja perustuu valmentavaan ja dialogiseen johtamiseen. Prosessissa käytetään työvälineinä ja -tapoina työyhteisön peiliä, auditointia ja ryhmän vertaisoppimista valmentajan ohjauksessa. Valmennukseen sisältyy sekä lähioppimista vertaisryhmässä että väliajan tehtäviä. Johtamisvalmennus katsotaan eduksi hakeuduttaessa Kirjo III:een. Katso Tampereen hiippakunnan kotisivulta: Johtaminen.
Linkki kotisivulle: http://www.tampereenhiippakunta.fi
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta